Мобилно приложение измерва риска от текучество на ценни кадри

Мобилно приложение измерва риска от текучество на ценни кадри Снимка: bcci.bg

БТТП предлага 35 добри практики за превенция на текучеството на работна сила

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) представи полезно мобилно приложение, чрез което работодателите могат да измерват риска от текучество при ценните си кадри. На тези ключови експерти разчитат повечето водещи фирми.

Мобилното приложение е предназначено за работодатели и е напълно безплатно и достъпно на следния адрес: https://mobility-risk-index.bcci.bg, съобщават от БТПП.

Палатата представи и 35 добри практики за избягване на текучеството на работна сила, които са изведени в проучване на БТПП, осъществено по европейски проект „Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила”. 

„Бейби бумърите се пенсионират. Един от начините да се справите с тази огромна загуба на талант е да позволите на пенсионерите да се преместят на непълно работно време и гъвкави работни места”, обръщат се към работодателите авторите на доклада.

Сред другите работещи практики за преодоляване на текучеството е признаването на усилията и постигнатите резултати на служителите чрез предоставяне на финансови стимули, предоставяне на допълнителна здравна защита на служителите на компанията и техните семейства, осигуряване на ваучери за храна, подпомагане и транспорт за служителите. 

Други възможности да се ограничи текучеството са свързани с осигуряването на служителя за сметка на работодателя в допълнителен доброволен пенсионен фонд, участие в капитала на фирмата, предоставяне на допълнителни дни платен отпуск, създаване на условия за бързо и ефективно навлизане в процеса на работа на новоназначени или преназначени служители.

Препоръчва се и предоставяне на специфични обучения за придобиване на „меки умения" на служители на ръководни позиции, организиране на „Team building“, предоставяне на възможност служителите да участат в доброволчески инициативи за определен брой работни дни.

Важно е да се създаде система за признаване на усилията на служителя при използване на различни подходи за своевременно оценяване на положените усилия. Тези подходи може да включват символични подаръци, вербална положителна оценка, давана пред останалите служители, периодична обратна връзка (на 3 или 6 месеца) за постигнатото от служителя.

Възможност за ограничаване на текучеството е възможността служителите да дават периодично обратна връзка за своите колеги и ръководителя си чрез използване на специално изработени за целта въпросници. Чрез практиката се цели идентифициране на проблеми в общуването и координацията на задачите, приоритизиране на задачите, инициативност и кооперативност, а не качество на извършената работа. Така след оценката на колегите си, всеки служител ще може да получи насоки за области, в които е желателно да коригира поведението си.

За преодоляване на стреса на работното място, базирайки се на фирмен опит, се препоръчват офис брънч (например всеки вторник), организирани обеди, членство в градски спортен клуб, езикови уроци, създаване на пространство за йога и медитация в офиса, месечен бюджет за личностно развитие, тримесечни награди и достъп до дигитална библиотека, дори и обособено място за домашни любимци.

Сред другите препоръки за ограничаване на текучеството са стипендии за обучение за децата на служителите, кариерно израстване, работа от дистанция, гъвкаво работно време, възможности за баланс между семейството и работата.

Работещо решение се оказва опцията у служителите да се създава по-голямо чувство за контрол върху работното им време и работния им график. Това означава да им се даде възможност да прекъснат работния си ден по лични причини и да се върнат на работа по-късно,  да се прибират навреме, за да се хранят със семейството си, дори да променят работното си време, по-възрастните работници да се преместят на непълно работно време и/или възможност да работят дистанционно.

Авторите на доклада съветват началниците да се фокусират върху резултатите на служителите, а не върху присъствието им. Това означава в рамките на работния ден служителите да имат възможност да използват времето си за различни цели (фитнес, йога или езикови курсове, осигурени от компанията), или за лични нужди. Проучванията показват, че подобно откъсване стимулира креативността на служителите и повишава  ефективността на предлаганите решения.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: