Нова схема за подпомагане на МСП по интелектуална собственост

Нова схема за подпомагане на МСП по интелектуална собственост Снимка: bia-bg.com

Финансова подкреа за малките и средни предприятия при заявяване на търговски марки и промишлен дизайн

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе уебинар, посветен на нови моменти в областта на заявяването на търговски марки. Инициативите са предназначени за малки и средни предприятия (МСП) и целят по-лесно преодоляване на последиците от Ковид, опростени процедури за заявяване на търговски марки и дизайн и осигуряване на финансова подкрепа за МСП, съобщиха от пресцентъра на Палатата.

Себастиен Ханк, представител на Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO), представи пред повече от 90 участници в уебинара някои от новите инициативи: Фонд за подпомагане на МСП (Ideas Powered for Business SME Fund), безплатни консултации за МСП, формуляр за електронно подаване на заявки.

Фондът за подпомагане на МСП осигурява възможност за възстановяване на средства на МСП, които са получили услуга, свързана с интелектуална собственост (-50% или -75% за различните услуги). Фондът ще предостави безвъзмездни средства на обща стойност от 20 млн. евро.

Безплатните консултации по интелектуална собственост се предоставят от одобрени адвокатски кантори или специалисти по интелектуални права в ЕС и се поемат от Службата на ЕС за интелектуална собственост. Консултирането включва и медиация при решаване на конфликти по отношение на права на интелектуалната собственост (търговски марки на ЕС и дизайн). Заинтересованите компании заявяват услугата онлайн, получават списък с потенциални изпълнители, избират доставчик и получават консултацията безплатно на езика на страната, в която оперира съответното МСП.

Формулярът за електронно подаване на заявки за търговска марка и дизайн EasyFiling е предназначен за директни заявители (обикновено малки предприятия и индивидуални предприемачи) от Европейското икономическо пространство. Това е ново и удобно приложение за мобилни устройства, което съчетава изкуствен интелект и най-новите технологии, с цел улесняване на електронното подаване на файлове на директни заявители. Наред с други опции, интерактивният виртуален асистент улеснява избора на предварително одобрени термини на стоки и услуги и помага на неопитните заявители да разберат рисковете от конфликт със сходни, предварително регистрирани търговски марки.

Яна Младенова, експерт в Патентното ведомство на Република България, разясни предоставяните услуги в рамките на Ideas Powered for Business SME Fund. Българското Патентно ведомство е една от малкото организации в Европа, които осигуряват възможност за намаляване на разходите на фирмите - както за предварителна диагностика на интелектуална собственост (IP Scan),така и за заявка за марки и дизайни.

Помощта ще бъде под формата на възстановяване на 50% от държавните такси за заявки за марки и дизайни, като максималният размер е до 1500 евро на предприятие. По този начин могат да бъдат спестени 50% от държавните такси за заявки на:

  • национална марка с действие на територията на страна-членка на ЕС;
  • марка на Европейския съюз с действие на териториите на всички страни-членки на ЕС;
  • регионална марка с действие на териториите на Белгия, Холандия и Люксембург;
  • национален дизайн с действие на територията на страна-членка на ЕС;
  • дизайн на Общността с действие на териториите на всички страни-членки на ЕС;
  • промишлен дизайн с действие на териториите на Белгия, Холандия и Люксембург.                                                                                                                                                               

В една заявка за помощ могат да бъдат посочени няколко марки и дизайни.

За да бъде одобрено предприятието, трябва да отговаря на официалното определение за МСП.

Фирмите могат да кандидатстват в няколко времеви прозореца през 2021 г.

    Времеви прозорец 1:  11 януари 2021 година - 31 януари 2021 година;

    Времеви прозорец 2:  1 март 2021 година - 31 март 2021 година;

    Времеви прозорец 3:  1 май 2021 година - 31 май 2021 година;

    Времеви прозорец 4:  1 юли 2021 година - 31 юли 2021 година;

    Времеви прозорец 5:  1 септември 2021 година - 30 септември 2021 година.

Безвъзмездни средства ще бъдат отпускани на принципа „Обслужване по реда на кандидатстване“. Подаването на заявка се осъществява онлайн. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: