Удължава се приемът по мярката „Кризисно съхранение на вино“

Удължава се приемът по мярката „Кризисно съхранение на вино“ Снимка: Photo by Hermes Rivera on Unsplash

От 13 до 24 юли ще се приемат заявления за финансова помощ през финансовата 2020 г.

Това е петата мярка на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., като целта й е да преодолее смущенията в лозаро-винарския сектор.


По мярката ще се подпомагат произведени в страната вина, които обаче са временно оттеглени от пазара. За финансова помощ ще могат да кандидатстват винарски предприятия, както и организации на производители, асоциации на организации на производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.


Периодът за подпомагане е от 4 юли до 20 септември 2020 г., като размерът на финансовата подкрепа ще бъде 0,04 лв. за литър вино или еквивалентната стойност на ден. Максималният размер на мярката е 100%. 


Документите ще се подават лично или чрез упълномощено административно лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“. На официалната им страница можете да откриете допълнителна информация, както и нужните документи за попълване.