Това не бива да казвате никога на приятел

Това не бива да казвате никога на приятел Снимка: cluber.com.ua

Точно наблюдение на Артур Шопенхауер

Германският философ Артур Шопенхауер получава докторска степен още на 24 години. Много обича книгите и философията. Изключително внимателно се отнася към всякакви ръкописи. В библиотеката му има около 1400 издания.

"Всеки вижда в другия само онова, което се съдържа в него самия, защото той може да го постигне и да го разбере само по мярката на собствения си интелект."

Шопенхауер е наричан философ на песимизма, при това той не е бил безразличен към будизма. На бюрото му винаги стои статуетка на Буда. Странно, защото целият будизъм е пропит с желание да живееш, да обичашприродата, себе си и разбира се, хората. Да бъдеш търпелив и доброжелателен към всичко, да излъчваш любов. Изобщо не се връзва с това, че философът смята живота за ужасен.

"Който отдава голямо значение на мнението на хората, им прави твърде много чест."

Той чете много, изучава, знае и говори шест езика. Въвежда понятието мотивация. Според него волята на човека е основополагаща за всичко, което същекгвува, което виждаме и наблюдаваме, светът е нейна проекция. А това, че светът е далече, според него, от съвършенството, вината е изцяло на човека.

Философът предпочита кучетата пред хората. Участва активно в движението на защитниците на животни.

Шопенхауер смята, че само на един празен духовно и умствено човек може да му бъде скучно, ако живее в самота. Това означава, че ако човек е духовно богат и добре развит, то тогава той много добре може да се справи и без другите хора.

"Умните търсят не толкова самота, колкото избягват създадената от глупаците суета".

Истински популярен философът става едва след смъртта си. Приживе хората се стаарят да го избягнат. Изявленията на Шопенхауер се струват на мтозина твърде резки. Всъщност, за хората, които вече са се сблъскали с предателството или измамата на близките, заключенията му имат смисъл. Те са лек за болката и разочарованието им.

"Не казвай на приятеля си това, което врагът ти не трябва да знае."

Панацея ли е това или не? Най-вероятно ще бъде трудно да ви обидят, ако не знаят нищо лично за вас, което може да се обърне срещу вас или по някакъв начин тази информация да ви нарани. Обаче, какъв ли ще е този приятел, с когото не можеш да споделиш най-съкровеното?

По материали на "Cluber"

Още по темата във

facebook