Екстремните климатични явления в бъдеще ще са увеличат многократно, предричат учени

Екстремните климатични явления в бъдеще ще са увеличат многократно, предричат учени


Центърът за изследване на околната среда „Хелмхолц" в Лайпциг, Германия, предвижда редуващи се години на силни засушавания в Централна Европа. Проучването показва, че до края на века екстремните суши ще зачестят значително.  

Изследването е направено на базата на сравнение между сушите през 2018 и 2019 г. и дългосрочни данни за развитието на климата от последните 250 години. Резултатите показват, че от 1766 г. насам в Централна Европа не е имало други две толкова сушави поредни години. „Важно е да сме наясно със значението на засушаванията в последователни години, за да може да се изработи модел за предвиждане на рисковете", казва Рохини Кумар, един от авторите на проучването. 

Ако се предположи, че през 2100 г. ще се достигне пикът в отделянето на парникови газове, броят на поредните екстремно сушави лета в Централна Европа ще се увеличи седемкратно през втората половина на XXI век, предричат учените. Според тях засегнатите от сушата земеделски земи тогава ще се увеличат с над 40 милиона хектара. 

Учените по климата отдавна прогнозират, че човешките емисии ще доведат до повече наводнения, горещи вълни, суши, бури и други форми на екстремно време, но последните наводнения в Германия надминаха много очаквания. Потопът в Централна Европа породи опасения, че причинените от човека смущения в климата влошават екстремните климатични условия дори повече от прогнозираното. Изследователите тепърва започват да разплитат сложната мрежа от климатични, хидрологични и социални фактори, допринесли за катастрофата. Съществуващите модели обаче подценяват степента на въздействие на изменението на климата върху екстремните метеорологични явления. 

До 2100 г. щетите от наводнения на континента може да струват до 48 милиарда евро годишно спрямо 7,8 милиарда евро сега. Броят на засегнатите хора може да се удвои до около 350 000, според Съвместния изследователски център на Европейската комисия.  
Според проучване, публикувано миналия месец в Geophysical Research Letters, силните дъждовни бури могат да станат до 14 пъти по-чести през 2100 г., отколкото в началото на този век.  

Исторически събития като наводненията в Германия не са били регистрирани в прогнозите. За да се случи това, казват учените, се нуждаем от още по-мощни климатични модели, които да могат да предвиждат по-точно възможните последствия от екстремните климатични явления, които се очаква да завладеят Европа.  

През следващите две седмици водещи учени от Междуправителствената експертна група по климатичните промени ще финализират първата част от своя шести доклад за оценка, който ще актуализира установеното от  науката за емисиите на парникови газове и прогнозите за бъдещото затопляне и неговите въздействия. Учените ще обсъдят своите констатации с представители на 195 правителства. Когато бъде публикуван на 9 август, докладът ще служи като ръководство за правителствата при изготвянето на политики за околната среда.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: