Коронавирусът може да се е появил по-рано, отколкото досега се предполагаше

Коронавирусът може да се е появил по-рано, отколкото досега се предполагаше

Някои от конспиративните теории получиха логично обяснение

Изследователи от Кентския университет – Великобритания, стигнаха до извода, че най-първият болен от коронавирус се е появил в Китай няколко седмици по-рано, отколкото се считаше досега. 

Според официалните данни първият случай на болестта, причинена от този вирус, получил по-късно названието COVID-19, е регистриран на 12 декември, а на 30 декември китайските медицински власти вече разпространяват по болниците описание на новата инфекция и предположения как може да се лекува. 

Но тази дата – 12 декември, никак не обяснява няколко странни факта, като например откритият в отпадъчните води в края на ноември 2019 г. – тоест преди първия случай в Китай, в Барселона – Испания, същият този SARS-CoV-2, който причини пандемията, пише drugs. 

Тази и подобни на тази находки дадоха живот на много конспиративни теории. Те допълнително получиха подкрепа с нищо необяснимата коронавирусна статистика в Китай. А именно в 1,5 милиарден Китай преболедувалите са по-малко, отколкото в Черна гора, а починалите – по-малко отколкото в 2-милионната Северна Македония. 

Но сега е намерено обяснение на тези странни факти. Дейвид Робъртс, специалист в областта на образованието, стига до извода, че първият случай на коронавирусна зараза е бил в началото на октомври до средата на ноември 2019 г. в Китай, като най-вероятната дата за появяването му е 17 октомври. 

„Ние използвахме метод, с помощта на който обикновено датираме измирането на някое живо същество. Методът, както стана ясно, прекрасно подхожда за определяне на датата на възникване и разпространение на ковид инфекцията, обяснява Робъртс. Нашият метод за първи път е приложен в епидемиологията. Надяваме се, че той ще позволи да се проследява възникването и разпространението на инфекциите, защото за целта ни трябва неголям обем от данни.” 

Методът, за който говори Робъртс, е разработен от еволюционни биолози. Той позволява да се определи датата на изчезването на даден вид, основавайки се на регистрираните наблюдения за този вид. Робъртс е взел за изчисленията си данни за първия случай на ковид зараза в 203 държави и е определил по обратен път най-вероятната дата на най-първия разболял се от коронавирус на планетата. 

Още един важен извод на изследователите от Кент се отнася за това, че пандемията се разпространява по-бързо, отколкото досега е прието да се смята. 

По материали на drugs

Още по темата във

facebook