Най-фалшифицирана си остава 20-левката

Най-фалшифицирана си остава 20-левката Снимка: БНБ

За една година БНБ бракува 35,1 милиона броя банкноти, 35 процента от тях са от 10 лева

За последните три месеца на 2020 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани 213 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо предишното тримесечие те са с 59 броя повече.

Най-фалшифицирани се оказват банкнотите от 20 лева, от които са заловени 122 броя или 57,28% от всички задържани, следвани от 50-левката – 54 бр. От години банкнотата с лика на Стефан Стамболов държи първенството по подправяне като най-често употребяваната в ежедневните плащания. 

От 100 лева задържаните фалшивки са 14 бр., от 10 – 22, от 5 – само 1, а към двулевката интересът е нулев. 

Делът на задържаните от октомври до декември неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение е 0,000039.

За периода са регистрирани общо 55  броя неистински български разменни монети, от които 5 броя от 2  лева, 13 бр. от 1 лев и 37 бр. от 50 стотинки. 

От чуждестранните банкноти, задържани на територията на България, през четвъртото тримесечие в БНБ са регистрирани и задържани 184 броя евро, 36 бр. щатски долари и 6 бр. банкноти от други държави.

При машинната обработка на постъпилите през четвъртото тримесечие на 2020 г. в БНБ банкноти като негодни за последващо използване в паричното обращение бяха отделени 7,3 млн. броя или 3,65% от общия брой на обработените. 

Най-голям е делът на 10-левките (34,9%), следвани от 20-те лева (29,53%). Делът на неизползваемите банкноти от 5 лева е 19,63%. 

За едногодишен период (декември 2019 г. – декември 2020 г.) повредените банкноти са 35,1 млн. броя, което е с 13,2 млн. (27,3%) по-малко в сравнение с предходния.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение са отделени 287,7 хил. броя, които са с 54,6% повече в сравнение с третото тримесечие.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: