България ще финансира хуманитарни и образователни проекти в държави на три континента

България ще финансира хуманитарни и образователни проекти в държави на три континента Снимка: МВнР

Министерският съвет разпореди предоставянето на финансова помощ в размер на BGN 3 376 448 от бюджета на Министерството на външните работи на държави от Западните Балкани, Източното партньорство, Близкия Изток, Африка и Азия.

Проектите са подбрани съобразно  географските и секторни направления на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2020 - 2024 г., с приоритет върху проекти от Западните Балкани и Източното партньорство.

От помощта, предназначена за страните от Западните Балкани (BGN 2 215 820), Република Северна Македония ще получи финансиране за изграждане на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни услуги. Друга част от разпределените ѝ средства ще бъде насочена към осъществяването на демократични реформи и към програми за защита и гарантиране на човешките права, с акцент върху жените, децата и хората с увреждания. 

Подкрепата за Сърбия и Албания е предназначена за сферите на социално-икономическото развитие, приобщаващото и качествено образование и качествените здравните услуги. Предвидени са средства за подобряване на условията в детските градини и училищата в Босна и Херцеговина и Косово, както и за подкрепа на здравният сектор в Черна гора.

В Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан ще бъдат финансирани общо 12 проекта на стойност BGN 702 227. Молдова ще вложи средствата в изграждане на административен капацитет, осигуряване на приобщаващо и качествено образование и насърчаване на междукултурния диалог. В Армения и Грузия ще бъдат подкрепени проекти в областта на образованието, гражданското общество и здравния сектор, а Азербайджан ще получи помощ в защитата на правата на децата и превенцията срещу агресията в училищата.

В региона на Близкия изток и Северна Африка ще бъдат финансирани 5 проекта на обща стойност BGN 148 711. Те са насочени към осигуряване на приобщаващо и качествено образование (Ливан, Мароко), осигуряване на устойчива заетост за жени (Йордания) и на достъп до качествено здравеопазване (Тунис). Ще бъдат подкрепени и образователни проекти в Субсахарска Африка.

Във Виетнам подкрепа ще получи проект за обучение на деца със специални потребности. България ще се включи и в регионалните инициативи на Екип Европа (държавите-членки на ЕС и европейските финансови институции), чрез подкрепа на проект за устойчиво и екологично производство във Виетнам, както и за насърчаване на местното производството и достъпа до ваксини в Нигерия.

Проектите, определени съвместно със страните бенефициенти, са в съответствие със задачите на българската външна политика, в т.ч. укрепване на европейската перспектива на държавите от Западните Балкани, стимулиране социално-икономическото развитие в страните-партньори и инвестиция в сигурността и стабилността на страните от съседни на България региони.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: