Бързите заеми растат и тази година, но по-бавно

Бързите заеми растат и тази година, но по-бавно Снимка: БНБ

Необслужваните кредити кредити в сектора растат с 56% за година, най-много заеми се вземат за потребителски нужди

Кредитите, отпуснати от т.нар. фирми за бързи заеми, са 3,128 млрд. лв. при 3 млрд. лв. в края на март 2020 г., или регистрират ръст от 4,3% на годишна база. Това става ясно от месечната статистика на Българска народна банка (БНБ) за дружествата, специализирани в кредитиране.

Ръстът на бързите кредити се забавя през миналата година. Правителствените мерки за подпомагане на домакинствата по време на коронавирусната пандемия сякаш намалиха интереса към тях. През първото тримесечие на миналата година те нараснаха с 19%, през второто – с 10,5%, а през третото годишният ръст беше 7,9%, а в периода от октомври до декември - с 6%.

В края на март най-популярни са кредитите над 5 години, които са за 1,379 млрд. лв. Те обаче намаляват с 0,4% (4,8 млн. лв.) спрямо края на март миналата година, а нарастват с 4,5% (60 млн. лв.) в сравнение с края на декември.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити намалява от 46,1% в края на март 2020 г. до 44,1% в края на същия месец на 2021 г.

Необслужваните кредитиза периода са 293,8 млн. лв. и се увеличават с 56% в сравнение с края на март 2020 г.

Кредитите на домакинстватанарастват на годишна база с 1,5% (35,6 млн. лв.) до 2,352 млрд. лв. Относителният им дял в общия размер намалява от 78% в края на март 2020 г. до 76,2% в края на същия месец на тази година.

Вземанията на фирмите са 645,6 млн. лв. и се увеличават с 12,8% (73 млн. лв.) в сравнение с март 2020 г. Относителният им дял в общия размер нараства от 19,3% в края на март 2020 г. до 20,9% в края на същия месец на 2021 г.

В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските заеми, които са 2,221 млрд. лв. в края на първото тримесечие. Относителният им дял в общия размер на сектора е 94,4% към края на март и остава непроменен спрямо края на същия месец на 2020 г.

Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие е 31,4 млн. лв. Те намаляват с 4,7% (1,5 млн. лв.) в сравнение с края на март 2020 г. Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията от сектор Домакинства намалява от 1,4% в края на март 2020 г. до 1,3% в края на същия месец на тази година. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: