УниКредит с 300 млн. евро в подкрепа на български, хърватски и словашки МСП

УниКредит с 300 млн. евро в подкрепа на български, хърватски и словашки МСП Снимка: pixabay.com

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и банката подписват гаранционно споразумение

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и УниКредит сключиха рамково гаранционно споразумение в отговор на пандемията от COVID-19, по силата на което предлагат подкрепа на компании в България, Хърватия и Словакия във връзка с Паневропейския гаранционен фонд (EGF).

Гаранцията ще даде възможност на УниКредит да предлага кредити за оборотен капитал и инвестиционни кредити на МСП, гарантирани от ЕИФ до 70% от експозицията. Портфейлът на това кредитиране се очаква да достигне 300 млн. евро.

 

Джанфранко Бизани, директор на УниКредит за Централна Европа, сподели: „Целта на това ново споразумение е да гарантира наличието на парични потоци за компаниите, особено МСП, които формират гръбнака на европейската икономика и като цяло имат затруднен достъп до капиталовите пазари. По този начин им даваме възможност да финансират своя оборотен капитал и да участват в инвестиционни програми, за да гарантираме подходящо функциониране на веригите за производство и доставки.“   

Към края на март в страните от ЦИЕ УниКредит има 37 установени гаранционни схеми от международни финансови институции (МФИ) и местни банки за развитие, възлизащи общо на близо 5,1 млрд. евро, от които 2,7 млрд. евро са вече усвоени и 2,4 млрд. евро са налични за предоставяне на подпомагане в региона в следващите 2-3 години. 

Основното увеличение на решенията за подпомагане с около 2 млрд. евро бе постигнато благодарение на новите местни държавни програми, свързани с COVID-19, в които УниКредит се включи успешно чрез своята мрежа в ЦИЕ.   

Във връзка със сътрудничеството с МФИ, УниКредит увеличи своите решения за подпомагане с групата на ЕЦБ, внедрявайки подобрения към наличните инструменти за финансово подпомагане (InnovFin, COSME) и като създава нови такива като този нов гаранционен инструмент без лимит на EGF.  

Банките на УниКредит в България, Хърватия и Словакия ще се възползват от тази нова гаранционна схема, която служи като защита за бизнеса в ЕС и е един от финансовите стълбове на икономиката в ЕС.

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: