Кредитите за бизнеса – по-малко на брой, но с по-голям размер

Кредитите за бизнеса – по-малко на брой, но с по-голям размер Снимка: БНБ

Домакинствата вземат най-много заеми за купуване на жилища, търговията и авторемонтите водят при фирмите

Общият брой на кредитите в българската банкова система за първото тримесечие на 2021 г. е намалял на годишна база с 5,7%, а общият им размер се увеличава с 4,5%, сочи статистиката на БНБ за периода. 

Заемите за бизнеса за трите първи месеца на годината спадат с 5,2%, като размерът им възлиза на 36,128 млрд. лева, което в същото време представлява нарастване с 2,7% на годишна база. Това означава, че в икономиката се теглят все по-малко кредити от предимно големи фирми за техните нужди.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (26,3%), преработваща промишленост (22,2%) и операции с недвижими имоти (10,9%). 

Към края на март 2021 г. преобладават заемите с размер над 1 млн. лв. с дял от 75%. 

При финансовите предприятия нарастването на годишна база е 6,8%, а размерът е 4,478 млрд. лева. И при този сектор преобладават кредитите с размер над 1 млн. лв. с дял 98,3% от всички отпуснати. 

Домакинствата са задлъжнели към 31 март с 26,085 млрд. лева,което е със 7,1% повече в сравнение с март 2020 г. При тяхнай-много са заемите с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 22,1%. Според финансови анализатори това са ипотечни кредити за купуване на жилища – както се вижда пък от отчетите на брокерските агенции, в пандемичните месеци сделките с имоти бележат чувствителен ръст.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: