Износът на стоки от България за трети страни намалява с 11,6%

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 11,6% Снимка: dobrudjabg.com

НСИ публикува предварителни данни за търговията със стоки на България с трети страни през периода януари - февруари 2021 г.

През периода януари - февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11,6% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3051,4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Либия и Руската федерация, които формират 60,3% от износа за трети страни.

През февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 0,1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1673,4 млн. лева.

  Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за трети страни през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - февруари 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (20,4%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54,9%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (34,0%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари 2021 г. намалява с 9,0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3867,4 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна.

През февруари 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 2,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1994,1 млн. лeвa.

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България от трети страни през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (13,4%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (8,0%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (39,6%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 816,0 млн. лева.

През февруари 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също  е отрицателно и е на стойност 320,7 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - февруари 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 9669,1 млн. лв., което е с 1,7% по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

През февруари 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 4984,2 млн. лв. и нараства с 2,8% спрямо същия месец на предходната година.

Фиг. 3. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - февруари 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 10 371,2 млн. лв. (по цени CIF), или с 2,0% по-малко спрямо същия период на 2020 г.

През февруари 2021 г. общият внос на стоки нараства с 2,6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5414,0 млн. лева.


Фиг. 4. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки в България през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - февруари 2021 г. и е на стойност 702,1 млн. лева.

През февруари 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 429,8 млн. лева. 

 

 


 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: