Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3,0%

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3,0% Снимка: pikist.com

НСИ пубикува предварителните данни за търговия със стоки на България с ЕС през януари 2021 г.

През януари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3,0% спрямо същия месец на 2020 г. и е в размер на 3306,9 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия,Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 71,9% от износа за държавите членки на ЕС. 

            Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за ЕС през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

През януари 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2020 г. е отбелязан в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (103,6%) и „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (24,5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (41,5%).

Вносът на стоки в България от ЕС през януари 2021 г. спада с 0,5% спрямо същия месец на 2020 г. и е на стойност 3083,9 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Унгария, Гърция и Нидерландия.

   Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки от България за ЕС през периода 2020 - 2021 г. (спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия месец на предходната година е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (36,7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (20,5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през януари 2021 г. е положително и е на стойност 223,0 млн. лева. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: