Износът на стоки от България за трети страни намалява с 22,6%

Износът на стоки от България за трети страни намалява с 22,6%

Външнотърговското салдо е отрицателно и е в размер на 494,1 млн. лева

През януари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 22,6% на годишна база, сочат данните на Националния статистически институт. Стойността на износа за първия месец от годината е 1,378 млрд. лева.  

Ръст в сравнение с януари 2020 г. е отбелязан само в сектор „Храни и живи животни“ (12,8%). Най-голям спад се наблюдава в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (88,1%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (69%). 

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 57,3% от износа за трети страни, сочат още данните. 

Вносът на стоки в България от трети страни през януари 2021 г. намалява с 15,0% в сравнение със същия месец на 2020 г. и е на стойност 1,8721 млрд.. лева (по цени CIF). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54,3%). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Руската федерация, Перу, Сърбия и Украйна. 

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през януари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 494,1 млн. лева. През януари 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 4,6855 млрд. лв., което е с 6,1% по-малко в сравнение със същия месец на 2020 г. За същия месец на 2021 г. стойността на вноса на стоки е за 4,9418 млрд. лв. (по цени CIF), или с 6,8% по-малко спрямо януари 2020 г.