През февруари пътуванията на българите в чужбина са намалели с 46,3%

През февруари пътуванията на българите в чужбина са намалели с 46,3% Снимка: pikist.com

НСИ публикува данни за пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през февруари 2021 г.

През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 215,3 хил., или с 46,3% под регистрираните през февруари 2020 г., сочат данните на Националния статистически институт (фиг. 1).

Фиг. 1. Пътувания на български граждани в чужбина по месеци

През февруари 2021 г. посещенията на чужденци в България са 240,9 хил. (табл. 1 от приложението), или с 52,6% по-малко в сравнение с февруари 2020 г. (фиг. 2). Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 81,7%, „служебна“ - с 50,7%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 21,7%. Транзитните преминавания през страната са 54,6% (131,5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Фиг. 2. Посещения на чужденци в България по месеци

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 40,7%, или с 56,4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни с изключение на посещенията от Чехия, при които има повишение от 76,1% спрямо февруари 2020 г. 

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват с 46,9%.

През февруари 2021 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели – 64,1%, със служебна цел – 19,5%, и с цел почивка и екскурзия – 16,4% (фиг. 3).

Фиг. 3. Структура на посещенията на чужди граждани в България по цел през февруари 2021 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: