За запазване на заетостта се отпускат допълнително над 24,6 милиона лева

За запазване на заетостта се отпускат допълнително над 24,6 милиона лева

Мярката ще действа временно, уточнява социалното министерство

Нови над 24,6 милиона лева ще бъдат насочени по мярката за запазване на заетостта, съобщи социалното министерство. Това става благодарение на даденото от Министерския съвет съгласие вече одобреният бюджет да бъде увеличен с 0,95 на сто над досегашния размер. 

Така Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 ще може да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ във връзка с мерките за борба с последиците от COVID-19.

Допълнителен финансов ресурс ще бъде насочен към операция „Запази ме". По нея се предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската си дейност в резултат от наложените противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID -19.

Одобреното наддоговаряне ще действа временно. Наддоговорените средства ще бъдат компенсирани от предстоящото допълнително финансиране по механизма REACT-EU за ОПРЧР 2014-2020, уточняват от Министерството на труда и социалната политика. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: