Фонд на фондовете ще финансира кредити в сектор Рибарство

Фонд на фондовете ще финансира кредити в сектор Рибарство Снимка: pixabay.com

Програмата за морско дело и рибарство осигурява 5,4 млн. лв. за нов финансов инструмент

Предприятията в сектор Рибарство ще имат достъп до кредити при облекчени условия, финансирани чрез Фонда на фондовете (ФнФ). За тази цел Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, осигурява 5,4 млн. лв.

Сключеното между ФнФ и Управляващия орган на ПМДР споразумение предвижда на пазара да бъдат предложени два финансови продукта - нисколихвени кредити и гаранции за обезпечение на кредити, предоставяни от търговски банки. Двата вида заеми ще се отпускат за самостоятелно финансиране на проекти по ПМДР или в допълнение към проекти, одобрени за безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Ще се финансират инвестиции в рибарство и аквакултури, както и в преработка на рибни продукти и аквакултури, за да се намали отрицателното въздействие върху околната среда и да се повиши ефективността при използване на ресурсите.

Гаранционният продукт ще обезпечава до 80% от всеки кредит, отпуснат от банка посредник, но не повече от 1 млн. лв. 

Заемите със споделяне на риска могат да се предоставят както за инвестиционни цели (до 500 хил. лв.), така и за оборотни средства (до 30% от размера на инвестиционния заем). При тези кредити размерът на средствата от ФнФ ще бъде до 50%, когато те се отпускат в допълнение към безвъзмездна помощ, и до 70%, когато проектите се финансират само със заем. Частта от заемите, финансирана от ФнФ, ще бъде без лихва, което ще доведе до общи лихвени нива, значително по-ниски от пазарните.

Към предоставените от ПМДР средства ФнФ ще привлече допълнително частно финансиране, с което общият размер на паричния ресурс, достъпен за крайни получатели, ще надхвърли 8 млн. лв. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: