Ново отношение към ресурсите в ОАЕ

Ново отношение към ресурсите в ОАЕ Снимка: pixabay.com

Страните в емирството дълги години се славеха с пищни мегапроекти и високо потребление на енергия

Сега обаче на преден план излиза идеята за интелигентно използване на суровините и енергийните източници. Климатичните промени и суровите условия на времето в богатия на петрол район, чиято прехрана зависи в 90% от вноса на храни, насочиха властите към ефективни програми за управление и контрол на ресурсите, особено след като ковидкризата показа колко уязвима е системата за доставки и подчерта значението на местните производства.

ОАЕ едни от първите в света започнаха мащабно да прилагат авангардния метод в земеделието Desert control. Провеждат се и интензивни научни изследвания в областта на парниковото растениевъдство, като за целта се разработват съвместни проекти с учени от цял свят. 

В Абу Даби, например, по съвместна програма с Университета във Вюрцбюрг, Германия, се разработва технология, която модифицира метаболизма на някои видове растения така, че да станат по-устойчиви на екстремни горещини и да абсорбират повече въглероден диоксид, съобщава DW. Методът прилага бактерии и синтетични ензими, които се внасят в клетките на растенията и забавят фотореспирацията – процес, при който се отделя въглероден диоксид. Но при модифицирания метаболизъм парниковият газ или се складира, или веднага се рециклира. Ефектът е двоен - от атмосферата се извеждат повече въглеродни емисии, а добивите в оранжериите се повишават. 

Според доклад на Върховния съвет по енергетика на Дубай, цитиран от mediaoffice.ae, за периода 2019 - 2020 г. страната е постигнала икономии от 11,8% в потреблението на електроенергия и 7,9% в употребата на вода. За същия период от Дубай са изтеглени 1,2 милиона превозни средства, захранвани с изкопеми горива, а въглеродните емисии са паднали на 11,5 млн. тона. 

Тенденцията е устойчива и от 2010 г. бележи общо намаление в потреблението на електричество и вода съответно с 23% и с 21%. И тези насърчаващи резултати са следствие от Стратегията на Дубай за управление на търсенето ’2030. Програмата има за цел да разработи механизми за развитие, финансиране и подкрепа в няколко области: прецизно проследяване на енергийното потребление, комуникации, технологии, иновации и международно сътрудничество в тези посоки. На този етап крайната цел е към 2030 г. да се постигне икономия на ресурсите с 30%. Стратегията включва въвеждането на стандарти за енергийна ефективност при използване на енергийните източници и горивата. Същевремнно се работи по програми за зелено строителство, вкл. външно осветление от възобновяеми източници, ефективно охлаждане и интелигентно зареждане на електрически устройства от всякакъв калибър. Особено внимание е насочено към търсенето, управлението и рециклирането на подпочвени води. От друга страна, се разработват и финансират програми за информираност и изграждане на навици у потребителите в посока на пестеливото използване на ресурсите. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: