Индексът на разходите на работодателите за труд e нараснал с 10%

Индексът на разходите на работодателите за труд e нараснал с 10% Снимка: 21hoteliers.bg

НСИ публикува предварителни данни за индекса на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през четвъртото тримесечие на 2020 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 10,0% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. Увеличението в индустрията е с 4,6%, в услугите - с 8,2%, и в строителството - с 6,0%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ - с 25,6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 24,7%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 20,5%. 

Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ - с 2,4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0,9%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждения за един отработен час се увеличават с 10,0%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10,1%. 

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24,8% за „Образование“ до -3,1% за „Култура, спорт и развлечения“.

Фиг. 1. Индекс на общите разходи на работодателите за труд (календарно изгладени, 2016 = 100)

 

 

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: