Тропическите гори на Амазония могат да влошат изменението на климата

Тропическите гори на Амазония могат да влошат изменението на климата Снимка: lifeglobe.net

За никого не е тайна, че най-голямата тропическа гора в света, Амазония, е под огромен натиск, приближавайки се до критичната екологична точка и риска да изчезне. Но ситуацията е много по-тревожна, отколкото си мислим. Според ново проучване мрачното бъдеще на Амазонка вече е настъпило в резултат на неконтролираното обезлесяване, пише руският интернет портал lifeglobe.net.

Ново проучване с най-пълната на дадения момент оценка на въздействието на басейна на Амазонка върху глобалния климат установи, че при пожари, суши и разчистване на участъци гората отделя повече топлинно задържащи газове. Това означава, че Амазонка най-вероятно нагрява атмосферата на Земята, вместо да я охлажда. Очаква се този ефект да нараства, смятат учените.

Освен това, не може повече да се разчита на това, че джунглите ще помогнат за компенсиране на емисиите на парникови газове в резултат на човешката дейност, а именно изгарянето на изкопаеми горива, които изразходват нашия оставащ глобален въглероден бюджет. Това, което отличава настоящото изследване от другите, е, че то изчислява всички газове, допринасящи за затоплянето на климата, циркулиращи през басейна на Амазонка и навлизащи в атмосферата, и оценява прякото въздействие на човешката дейност върху едно от най-големите въглеродни хранилища на Земята.

Като цяло, екологичните изследвания и изследванията на климата в басейна на Амазонка са насочени директно към поглъщането и запазването на въглеродния диоксид в горите и това е правилно - СО2 е основна част от емисиите на парникови газове на човечеството, които в Амазония в голяма степен се дължат на горите.

Обезслесяването на Амазония е толкова сериозно, че още към 2035 г. тропическите гори могат да се превърнат от въглероден абсорбатор в източник на въглерод, който отделя повече CO2, отколкото може да задържи. Изследователите също така са обезпокоени от факта, че с нарастването на незаконните дейности по разчистване на участъци регионът бързо се приближава до катастрофалната „повратна точка", когато Амазонка ще се окаже на ръба и ще се превърне в съвсем различна, много по-суха екосистема.

Но CO2 не е единственият фактор, влияещ върху климата на Земята. Другите два съществени агенти за изменение на климата са азотният оксид (N2O) и метанът (CH4). Тези газове не се задържат в атмосферата толкова дълго, колкото CO2, но те са много по-ефективни, улавяйки 300 пъти повече топлина на молекула, отколкото CO2.

В глобален мащаб емисиите на метан и азотен оксид са се увеличили значително през последните десетилетия. Анализирайки съществуващите данни за емисиите на парниковите газове и съвкупните последици от антропогенното въздействие в басейна на Амазонка, изследователите показват, че Амазонка вероятно изостря изменението на климата, като отделя повече газове, отколкото абсорбира по естествен начин.

Продължителните засушавания намаляват способността на Амазонка да поглъща въглероден диоксид и увеличават вероятността от горски пожари, които се разгоряха с рекордна скорост през 2019 г. Междувременно изсичането на тропическите гори в бразилската Амазония се е увеличило с 60% от 2012 г. насам. Към това може да се добави и строителството на язовири, методите за добиване на полезни изкопаеми, сезонните наводнения, силните бури, уплътняването на почвата за земеделска земя и паша. Всичко това допринася за влошаване на ситуацията и изисква предприемането на решителни мерки.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: