През 2020 г. БВП на един зает намалява с 1,9% в сравнение с 2019 г.

През 2020 г. БВП на един зает намалява с 1,9% в сравнение с 2019 г. Снимка: npr.org

НСИ публикува предварителни данни за производителността на труда, заетите лица и отработеното време през 2020 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2020 г. БВП на един зает намалява реално с 1,9% в сравнение с предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3451,7 хил., а общият брой отработени часове е 5539,4 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през 2020 г. спрямо 2019 г. показва минимално увеличение на относителния дял на аграрния сектор.

Фиг. 1. Структура на заетите лица по икономически дейности през 2019 и 2020 г.

На едно заето лице се падат 34 360,9 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 21,4 лв. БВП за един отработен час. 

През 2020 г. брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает намалява реално с 2,0%, а на един отработен човекочас се увеличава реално с 0,4%.

По предварителни данни за 2020 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 31 365,3 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19,0 лв. за един отработен човекочас. 

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 31 942,1 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 19,6 лв. от текущия обем на показателя. 

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 6795,9 лв. БДС на един зает и 4,7 лв. за един отработен човекочас.

 

 

Още по темата във

facebook
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Сподели тази статия в: