НСИ обяви експресните оценки за БВП през третото тримесечие

НСИ обяви експресните оценки за БВП през третото тримесечие Снимка: pixabay.com

През третото тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) намалява с 5.2% спрямо съответното тримесечие на предходната година и нараства с 4.3% спрямо второто тримесечие на  
2020 г. според сезонно изгладените данни. 
Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 31216.7 млн. лева (табл. 1). 

 

 

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2020 г. е 27020.8 млн. лeвa
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (77.6%), което в стойностно изражение възлиза на 24218.4 млн. лева. През третото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е 6220.0 млн. лв. и заема 19.9% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.