Делойт отличен в две престижни световни класации

Делойт отличен в две престижни световни класации Снимка: pixabay.com

Great Place to Work® и Fortune поставят Делойт в списъка на  „Най-добрите работни места в света™“ през 2020 г. Признанието пристига след като за 12-та поредна година компанията беше отличена в класацията на Universum за „Най-атрактивният работодател в света“. Делойт затвърждава челни позиции сред незавършилите студенти и е най-високо оценената организация за професионални услуги. 

„Тези постижения отразяват ангажимента на Делойт да осигури приобщаваща работна среда, в която хората да могат да израстват и да успяват“, подчертава Силвия Пенева, управляващ съдружник на Делойт България.

И двете класации отличават най-добрите работодатели въз основа на цялостен набор от критерии. „Най-добрите работни места в света ™“ служи като индекс на корпоративно доверие, което създава сигурна и приобщаваща среда и култура. 

От над 10 000 организации, участващи в процеса на проучване, се избират само тези с най-високи резултати по отношение на фирмени ценности, лидерство, управление и хора, както и политики и практики в компанията. Тази година професионалистите от Делойт по цял ​​свят признаха, че компанията създава благоприятна работна среда, в която условията са справедливи и еднакви за всички. 

Списъкът на Universum „Най-атрактивният работодател в света“ е съставен на база на проведено проучване сред повече от 235 000 студенти в бизнес и инженерни специалности в 12-те най-големи икономики в света.

Студентите оценяват работодателите въз основа на 40 критерия, за да разкрият коe e най-важно за тях по отношение на решенията им за работа.