Природният газ поскъпва с 13%, реши КЕВР

Природният газ поскъпва с 13%, реши КЕВР

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната и електрическата енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание, на което прие решение за цената на природният газ за м. февруари. Решението е във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за утвърждаване на цена, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Това съобщават от регулатора.  

С решението КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 февруари  2021 г. в размер на 30,39 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния м. януари 2021 г. утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 26,93 лв./MWh.  

Увеличената цена на природния газ за м. февруари е в резултат на нарасналите цени на синьото гориво на европейските спотови пазари, се отбелязва в съобщението на КЕВР. За периода 1. 12. 2020 - 27. 01. 2021 г. те са се увеличили с 45% в резултат на високото търсене, както беше заявено на откритото заседание на 27. 01. 2021 г. от изпълнителния директор на дружеството Николай Павлов. Той изтъкна, че цените за българските потребители ще бъдат с 15% - 20% по-ниски от нивата на газовите хъбове в Западна Европа, тъй като общественият доставчик ще предлага количества от газовото хранилище в Чирен, количества по договора за доставки с ООО "Газпром экспорт" и по договора за доставка на азерски газ.    

В утвърдената цена на природния газ от 30,39 лв./MWh са включени компонентът цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонентът за дейността „обществена доставка“ и компонентът за компенсиране на разходи, покриващи разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната и на електрическата енергия и те остават непроменени, съобщи още комисията. 
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: