От НСИ недоволни от шефа на КЕВР заради странните му твърдения

От НСИ недоволни от шефа на КЕВР заради странните му твърдения

Председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов изпрати отворено писмо до доц. д-р Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, във връзка с (негови, на Иванов, странни. бел. ред.) твърдения, изказани по време на открито заседание на КЕВР и обществено обсъждане по доклад и проекторешение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г.

Пълният текст на Отвореното писмо:

Отворено писмо във връзка с твърдения, изказани по време на открито заседание на КЕВР и обществено обсъждане по доклад и проекторешение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ИВАНОВ,
На 1 декември, гледайки вечерните новинарски емисии на националните телевизии, с изненада установих, че на обществено обсъждане за цените на ВиК услугите в страната, г-н Ивайло Касчиев, директор на дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в КЕВР е направил невярно твърдение, а именно, че Националният статистически институт нееднократно е посочвал, че единственият източник на информация за доходите на домакинствата е изследването „Доходи, разходи и потребление на домакинствата“, като отново повтаря твърдението, че данните за доходите, предоставени от НСИ са с висока степен на грешка и не са коректни.

Да, данните за малките области са с недостатъчна извадка и затова са обременени с голяма стохастична грешка. Но трябва да обърна внимание на Вас и на обществото, че неведнъж сме предлагали по-добро решение.

Последният такъв случай е по време на обществено обсъждане на 19 октомври 2023 г., когато заместник-председателят на НСИ д-р Свилен Колев и д-р Десислава Димитрова, началник на отдел „Статистика на условията на живот“ за пореден път изразиха несъгласие с начина на използване на данните и предложиха да се използва т.нар. медианен доход, който се определя от друго изследване на НСИ „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“ и е много по-подходящ за тази цел.


Друг странен за мене факт е, че Комисията за енергийно и водно регулиране просто решава, че при определянето на цената на водата ще използва като отправна точка цените на строителните продукти и го нарича „инфлация при строителството“, като за пореден път не се съобразява с мнението на експертите.


Доц. Иванов,
Държа да отбележа, че Националният статистически институт разполага с необходимите и достатъчно точни данни, които да послужат за адекватно определяне на цената на водата, а ние нееднократно в годините сме изявявали готовност да проведем работни срещи за обсъждане на промени в нормативните документи на КЕВР, но тези наши предложения са оставали без отговор. Все още смятаме, че това е осъществимо, още повече, когато става въпрос за социалната поносимост на цената на ВиК услугите за новия регулаторен период 2022-2026 г.

И тъй като всички ние трябва да работим в ползва на обществото, ще завърша, както завърши и последното ни писмо към Комисията за енергийно и водно регулиране: „Като предварително благодарим, че ще съобразите с нашите бележки и коментари, оставаме на разположение за бъдещо сътрудничество.“

 

С уважение: /подпис/
ДОЦ. Д-Р АТАНАС АТАНАСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: