София обяви обществена поръчка за инсталация за горене на боклук

София обяви обществена поръчка за инсталация за горене на боклук

Инсталацията трябва да е готова най-късно до 31 декември 2023 г.

Общинската "Топлофикация София" обяви търг за изграждането на инсталация за горене на преработени отпадъци. Търгът е на стойност 292.2 млн. лв. без ДДС (или 350 млн. лв. с ДДС), като повече от половината от тях са осигурени от Европейската комисия по оперативна програма "Околна среда", а останалите представляват нисколихвен заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 

Според обявената обществената поръчка, изпълнителят ще има на разположение 30 месеца, за да проектира, изгради и въведе в експоатация инсталацията и това трябва да се случи най-късно до 31 декември 2023 г. Инсталацията ще се разположи на площадка на територията на ТЕЦ „София“, в района "Втора индустриална зона - Военна рампа“. Идеята е в нея да се изгаря раздробеният и изсушен твърд битов отпадък, произвеждан от софийския завод за боклук край с. Яна. От него се получава краен продукт - т.нар. RDF (от англ. - refuse derived fuel), или твърдо гориво от отпадъци, което може да се използва за производство на топлоенергия и електроенергия. 

Плановете на общината бяха RDF отпадъците, които се оползотворяват, да бъдат 180 хил. тона годишно, но разследване на "Капитал" показва, че заводът (Столичното предприятие за третиране на отпадъци) "произвежда" тройно по-малко от планираното. От отчетите му се вижда, че за всяка от първите му три работни години (2016, 2017 и 2018 г.) произведеният от завода RDF не надвишава 61 хил. тона. годишно. Малките количества обаче не са взети предвид и дори сега в документацията на поръчката за инсинератора отново е посочено прогнозното количество от 180 хил. тона. От тях би трябвало да се произведат 55 мегавата (MW) топлинна и 19 MW електрическа енергия, достатъчни да покрият потреблението на 30 - 40 хиляди души. 

Срокът за подаване на оферти е малко над два месеца - до 15 март 2021 г. Търсят се големи компании, които вече са строили енергийни или подобни мощности. Най-значим критерий за избор на изпълнител (60%) е пряката икономическа стойност (тук освен цената влизат и бъдещите разходи за експлоатация), следвана от екологичните и технически стойности (35%) и непряката икономическа стойност (5%), посочват от "Капитал". 

Ако осъществи проекта, Столичната община ще спре да плаща всяка година милиони за изгарянето на произведения в града отпадък и в същото време ще може да увеличи дела на топлоснабдяването. От друга страна, съмненията за това доколко е удачно да се гори боклук и то близо до центъра на града, от години повдигат въпроса за ефекта от работата на общината върху околната среда и здравето на хората.  

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: