100 години железопътна линия Мездра - Видин

100 години железопътна линия Мездра - Видин Снимка: ДП НКЖИ

. Въвеждането в експлоатация на този участък осигурява железопътната връзка между София и Видин

Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и Община Видин ще отбележат официално 100 години от завършването на VІІ железопътна линия Мездра-Видин. Въвеждането в експлоатация на този участък осигурява железопътната връзка между София и Видин

Празничната програма ще се проведе на 4 юли (вторник) в гр. Видин и включва:

12:00 ч. - Откриване на юбилейна плоча по повод годишнината на жп гара Видин (страна откъм пероните)

12:30 ч. - Празничен коктейл в сградата на Художествена галерия „Никола Петров“, гр. Видин и представяне на юбилейното издание сборник-монографии на инж. Иван Гогев „Железният път като вдъхновение“ 

В галерията ще бъде подредена изложба под наслов „100 години железопътен транспорт до Видин“, подготвена от Държавен архив – Видин със съдействието на Община Видин.

Тържественото откриване на линията Мездра-Видин, 01.07.1923 г. В средата с каскета- цар Борис III.

Информация за годишнината:

В периода 1895-1900 г. се извършва проучване за железопътно свързване на Лом и Видин със София, като първоначалното намерение е било да се построи линията между гара Мездра и Лом, след което с железен път, изграден покрай Дунава да се стигне до Видин. Скоро след това, през 1904 г. е направено проучване за връзка по долината на река Огоста, а само година по-късно следва ново проучване, при което бъдещото трасе на линията вече преминава през Брусарци. 

Окончателното решение, което се приема, е като основно направление да се изгради железопътната линия Мездра-Брусарци-Видин с дължина 181 км, а като  отклонения от нея да бъдат построени  Бойчиновци-Берковица с дължина 37,6 км, и Брусарци-Лом с дължина 24,4 км. За изграждане на железопътната линия и двете й отклоненията, в края на месец май на 1908 г. след проведен търг, строителството е възложено на търговската банка „Кирил Кирчев и С-ие“- София, при договорирана строителна стойност за целия обект 22,725 млн. златни лева. Впоследствие банката създава акционерно дружество „Главно предприятие за построяване на железопътна линия Мездра-Видин“, което поема организацията и изпълнението на строителните работи. Съгласно договора, те трябва да продължат не повече от три години, и следва да приключат в края на м. юли 1911 година. Този срок обаче не е спазен, и правителството е принудено да го продължи с още две години.

Началото на първата Балканска война през м. септември 1912 г. допълнително променя строителните планове. В напреднала фаза е само строителството в участъка Мездра-Брусарци и отклонението за Лом. Решено е работата  да продължи със силите на железопътните строителни части на действащата армия, които са подчинени на Управлението на железопътните съобщения. Съдействие оказват и инженерни войски. Участъкът Мездра-Брусарци-Лом е въведен в редовна експлоатация на 18.09.1913 година. 

Няколко дни преди това, на 14.09.1913 г. Главното предприятие. отправя искане за анулиране на договора. Правителството отказва да уважи това искане на акционерното дружество и продължава строителните  работи в участъка Брусарци-Видин за негова сметка. До средата на м. май 1916 г. е завършено строителството на отклонението Бойчиновци-Берковица.  Военновременните  ограничения до 1918 г. и последвалите след войнитесътресения в националното стопанство забавят изграждането на линията към Видин, и тя е предадена за експлоатация едва на 01.07.1923 г. Основните й технически параметри: минимален радиус на хоризонталните криви 300 м и максимален надлъжен наклон 25 промила, са напълно в духа на изискванията за железопътно строителство от  онова време. Присъствието при откриването на линията на цар Борис III е свидетелство, че то е било събитие с национално значение.

От 1953 до 1964 г. горното строене на железопътната линия Мездра-Видин е подновено (за първи път в България по механизиран способ) с тежкия тогава тип релси S-49, с дължина 24 и 25 метра. В периода 1983-1988 г. линията е електрифицирана.

С реализацията в близките години на големия инфраструктурен проект „Модернизация на железопътната линия Видин – София “, на Северозападна България ще се осигурят железопътни линии с най-съвременно качество. Мащабните по обем строителни дейности са с прогнозна стойност над 2 млрд. евро. Проектът предвижда в много участъци железният път да бъде изграден по съвсем ново трасе, като се реконструира железният път с по-тежък тип релси, изгражда се изцяло нова контактна мрежа и много нови инженерни съоръжения. След реконструкцията, новоизградената железопътна линия ще отговаря на последните изисквания за сигурност, надеждност и оперативна съвместимост. Влаковото движение ще може да се извършва със скорост на движение до 160 км/ч за пътнически и 120 км/ч за товарни влакове

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: