На „Феникс Плевен” е съставен акт за неотстранени близо 9 хил. тона мафиотски боклук

На „Феникс Плевен” е съставен акт за неотстранени близо 9 хил. тона мафиотски боклук Снимка: https://pixabay.com/

За неизпълнението на принудителна административна мярка на „Феникс Плевен“ ЕООД е съставен Акт за установяване на административно нарушение

Неизпълнената принудителна административна мярка е наложена със заповед на директора на РИОСВ-Плевен от 6 август т.г. С нея на дружеството е разпоредено да извърши екологосъобразно третиране за своя сметка в 30-дневен срок на отпадъци с код 19 12 12 с наименование „други отпадъци“ (включително смеси от материали) чрез предаването им на лице, притежаващо действащ разрешителен документ по Закона за управление на отпадъците.

Количеството на отпадъците е близо 9 000 тона и представлява бали, обвити със светло синьо и бяло на цвят полиетиленово фолио и складирани на площадка в поземлени имоти, използвани под наем от дружеството, в индустриалната зона на града.

„Феникс Плевен“ трябваше да отстрани за своя сметка за същия срок и други 27 бали отпадъци с код 19 12 04 с наименование пластмаса и каучук и 74 бали с код 19 12 12 със съдържание на смес от пластмаси и текстил.

„Феникс Плевен“ трябваше да отстрани за своя сметка за същия срок и други 27 бали отпадъци с код 19 12 04 с наименование пластмаса и каучук и 74 бали с код 19 12 12 със съдържание на смес от пластмаси и текстил.

Предстои издаване на наказателно постановление, с което да бъде наложена имуществена санкция в предвидения от закона размер – от 5 до 10 хиляди лева. От РИОСВ-Плевен е издадено решение за прекратяване на регистрацията на дружеството да извършва действия по третиране на отпадъци.

Информацията е на Министерство на околната среда и водите.

снимката е илюстративна

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: