Слагат край на обществените поръчки без конкуренция

Слагат край на обществените поръчки без конкуренция Снимка: unsplash

Финансовият министър изисква собствен ресурс и публичност за фирмите при „ин хаус“ поръчки

Агенцията по обществени поръчки е разработила подробни правила за изключенията от Закона за обществените поръчки (ЗОП), които се отнасят за вътрешното възлагане на дейности, познато още като „ин хаус, и неизискващо провеждане на обществена поръчка. Това е направено по изричното разпореждане на министъра на финансите Асен Василев, съобщиха на сайта на ведомството.

В указанието се подчертава, че за „ин хаус“ поръчките е необходимо изпълнителят да има капацитет да изпълни сам съответните дейности, които са предмет на договора (да предостави услугата, да извърши строителството и т.н.). Ако прехвърли дейността на друго лице, на практика се стига до прикрито „превъзлагане“ на обществена поръчка, т.е. до заобикаляне прилагането на ЗОП и по този начин - до ограничаване на конкуренцията.

За да се осигури публичност на поръчките, за които се прилагат разгледаните изключения, в закона е въведено задължение за възложителите да публикуват обявление за възлагане на поръчка, когато сключват договори по „ин хаус“ метода. За тези със значителни стойности, със стратегическо значение или към които е налице сериозен обществен интерес, е препоръчително възложителите да обявят предварително намеренията си да сключат такъв договор, като публикуват обявление за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки.

На 8 юли 2021 г. министърът на финансите Асен Василев съобщи, че за последните 2 години близо 8,5 млрд. лева са възложени без обществени поръчки (с т.нар. ин хаус процедури). 

За цитирания период най-големите крайни изпълнители на договори с обществен ресурс са „Обединение Консорциум Аркад“, което работи по изграждането на българския участък на газопровода „Балкански поток“ (2,587 млрд. лева), държавната „Автомагистрали „Хемус“ АД (960 млн. лева), „ДЗЗД Джен Дуй ЖП Елин Пелин“ (599 млн. лева) и др.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: