2,5 млн.лв. за спортно оборудване в професионални гимназии

2,5 млн.лв. за спортно оборудване в професионални гимназии Снимка: mrrb.government.bg

Средствата са осигурени по ОПРР за спортно оборудване в 91 професионални гимназии в страната

2,5 млн.лв по Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014 - 2020 г. са осигурени за финансирането на проект BG16RFOP001-3.004-0002 „Доставка и монтаж на спортно оборудване за насърчаване на физическата активност и подкрепа за здравословен начин на живот сред учениците от държавните професионални училища в Република България“, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката.

Със средствата ще се достави и монтира спортно оборудване и обзавеждане, включително тренировъчни фитнес системи за открито, на 91 държавни професионални гимназии в цялата страна.

Сред учебните заведения, които ще получат нови уреди, са професионалната гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" във Видин, професионалната гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" в Козлодуй, професионалната техническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" във Враца, професионалната гимназия по техника и електротехника "Христо Ботев" в Монтана и други.

Общият брой на учениците, които ще могат да използват новото спортно оборудване, е около 32 хиляди.

Целта на проекта е да се подобри качеството на образователната среда и да се обнови спортната материална база в учебните заведения.

С реализирането на проекта ще бъдат създадени условия за пълноценно упражняване на физическо възпитание и спорт от учениците.

Съоръженията и оборудването ще бъдат използвани за нуждите на учениците в рамките на специалностите от одобрената учебна програма, като инфраструктурата ще може да се ползва за осъществяване на извънкласни занимания или от външни за училището лица в останалото време.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: