Индексират с 15% незавършените договори за строително-ремонтни дейности по ОПРР

Индексират с 15% незавършените договори за строително-ремонтни дейности по ОПРР Снимка: stroiteli-bg.com

Бенефициентите могат да подават документи до 30 декември

С  15% ще могат да се индексират цените на договорите, с които се изпълняват проекти за строително-ремонтни дейности, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. заради инфлацията и повишените цени на строителните материали. 

Това сочат разчетите на Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (УО на ОПРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На база приетата методика за индексация от МС, бе извършен вътрешен анализ по отношение прилагането на Методиката и възможностите за осигуряване на допълнителни средства, като безвъзмездна финансова помощ (БФП) по административните договори за предоставяне на БФП (АДБФП) по програмата, по които са налице неприключени договори с изпълнители за обществена поръчка за строителство.

С оглед на напредналия етап на програмата и ограничения свободен финансов ресурс, към настоящия момент УО на ОПРР има възможност за допълване на финансовия ресурс (в частта БФП) за разходите за строително-монтажните работи (СМР) с инфлационна добавка, съгласно Методиката, чрез сключване на допълнително споразумение към АДБФП. В режим на ограничени финансови средства и в съответствие с принципа за добро финансово управление, за момента УО на ОПРР има възможност да осигури БФП в размер, обезпечаващ увеличение на стойностите на сключените договори с избрани изпълнители за строителство с 15% от първоначалната им стойност с ДДС. В случаите на инженеринг, на индексация подлежат единствено разходите за частта на СМР.

Бенефициентите могат да поискат актуализиране на стойността на разходите за СМР, финансирани от БФП, чрез подаване на искане за изменение на АДБФП през ИСУН 2020. Настоящото актуализиране на стойността на разходите за СМР по АДБФП може да се подаде еднократно, в срок до 30.12.2022 г.

Искане за изменение на АДБФП не може да бъде подадено, ако всички дейности по договора с изпълнител за СМР са изцяло изпълнени, приети и разплатени от Възложителя или по договора има подадено искане за окончателно плащане към УО на ОПРР.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: