Правителството увеличи на 80 млн. лева бюджета за компенсации

Правителството увеличи на 80 млн. лева бюджета за компенсации

Срокът за изплащането им на засегнатите от локдауна в секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ се удължава до 31 март 2021 г.

Изплащането на компенсациите в размер на 290 лв. месечно на работниците, служителите и самоосигуряващите се лица се удължава до 31 март 2021 г. Това се отнася за секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“.  

Това реши правителството с одобряването на промени в Решение № 429 за определяне на условията и реда за изплащане на финансова подкрепа по мярката за съхраняване на работните места в предприятията, директно засегнати от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Средствата, необходими за изплащане на компенсациите, ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, като определеният бюджет е увеличен и ще бъде в размер на 80 млн. лв.

Компенсации ще се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар.