Застраховането на бъдещето: Ще се застраховаме ли от пандемиите?

Застраховането на бъдещето: Ще се застраховаме ли от пандемиите? Снимка: newsfeedstar.com

Нужен е партньорски подход от страна на застрахователната индустрия, бизнеса и правителствата за съвместно разработване на решения

Масовите затваряния, дължащи се на ограниченията, въведени против разпространението на COVID-19, предизвикаха сътресения в икономиката и доведоха до рязко увеличаване на загубите, свързани с прекъсването на бизнеса. В резултат застрахователите бяха подложени на критика. Те твърдят, че пандемиите не подлежат на застраховане и че застрахователната защита не може да бъде обезпечена, пише застрахователният портал Allinsurance.kz. Някои застрахователни компании обаче вече работят върху решения за бъдещето.

Застрахователите покриват рисковете по застрахователната премия - това е фундаментален аспект на застрахователната индустрия, който е в основата на покриването на широк спектър от рискове в целия свят. Защо обаче пандемията се счита за недосегаема и незастраховаема мярка? „Като застрахователи можем да предложим застрахователно покритие само на тези рискове, които могат да бъдат застраховани в съответствие с принципите на актюерната математика. Пандемията не е сред тях", обяснява Клаус-Петер Рьолер, главен изпълнителен директор на Allianz Germany и член на борда на директорите на Allianz SE.

Застрахователното покритие действа на „принципа на големите числа": множество хора плащат сравнително неголяма премия, затова тези, които понасят щети, получават голяма сума пари. За да бъде актюерно представен този подход, рисковете трябва да са статистически оценени и да са достатъчно независими един от друг. Само по този начин те могат да бъдат разпределени по такива параметри като времева ос, географско положение или вид щети, което от своя страна води до сравнително ниски застрахователни вноски. Именно тук би било проблематично застраховането от пандемии: „Критериите за независими рискове не се изпълняват в случай на пандемия, доколкото прекъсванията на работата се случват почти едновременно във всяка точка на света и могат да бъдат свързани с една-единствена причина – вируса на COVID-19", обяснява Рьолер.

В резултат се образува огромен пробив в защитата, който е необходимо да бъде запълнен. Женевската асоциация, водещ международен аналитичен център за застрахователи, наскоро публикува проучване, според което  по-малко от 1% от предполагаемите загуби на световния БВП, причинени от пандемията, които са в размер на $ 4,5 трилиона (източник: Световната банка) през 2020 г., ще бъдат покрити от застраховка за прекъсване на бизнеса.

Несъответствието между икономическите загуби и способността на застрахователите да поемат рискове е шокиращо. Според проучването, с ежегодните премии по застраховка от прекъсване в работата в размер на около $ 30 милиарда, клиентите ще трябва да плащат премии в продължение на 150 години, за да се компенсират предполагаемите глобални производствени загуби в размер на $ 4,5 трилиона за 2020 г.

Рьолер вижда решението на проблемите, свързани със следващата пандемия, в партньорството между застрахователния бранш и държавата. 

Експертите на Allianz препоръчват разработването на специална защита срещу пандемия за европейските пазари в сътрудничество с местната застрахователна индустрия и правителството. Това би направило цялостното покритие за компаниите широко достъпно. Застрахователите ще поемат покритието до договореното в полицата ниво. Ако това ниво бъде превишено, останалото ще бъде покрито от държавата.

Решението трябва да бъде задължително. „При доброволно решение няма да има пълно покритие - казва Рьолер. - Доброволното решение би направило още по-трудно поддържането на достъпни застрахователни премии."

Първоначално целта на такава защита трябва да бъдат само пандемиите. „Добре би било да не се включат други системни рискове, като тероризъм или кибератаки в това решение, тъй като в противен случай ценообразуването би било изключително трудно поради взаимодействието на няколко риска."

Освен това решението трябва първоначално да бъде разработено за малки и средни предприятия и самонаети лица, за да се защитят тези, които ще са най-засегнати от затварянето на предприятията поради пандемия, и да се осигури покриване на определени фиксирани разходи за определен период от време. За големите предприятия биха били разумни по-индивидуални застрахователни решения. 

Също така е необходимо да се обмисли внимателно как застрахователите да се справят не само с преките, но и с косвените ефекти от пандемиите, като например въздействието на ограниченията за пътуване върху туристическите агенции.

Имайки предвид взаимната зависимост на икономиките на европейските страни, Allianz смята, че е разумно тази концепция да се въведе в структурата ЕС с минимални изисквания. „Въпреки това прилагането трябва да става на национално ниво и да бъде адаптирано към отделните страни, защото законите, смекчаващи въздействието на пандемия, се различават в различните държави", смята Рьолер.

Независимо от това какъв начин в крайна сметка ще бъде избран в отделните страни, важно е да се вземе решение, което да гарантира лесен, ефективен и надежден процес на обработка на исковете и плащане на обезщетенията, за да се предостави на клиентите бърза и значителна подкрепа в случай на възникване на следващата пандемия.

В сегашната ситуация трябва не само да се подготвим за следващата пандемия, но и да играем по-активна роля в глобалните рискове. „За да оправдаем амбициите си за по-голяма устойчивост, трябва да предвиждаме, а не просто да реагираме", казва изпълнителният директор на Allianz Germany.

Следващата глобална криза вече чака - една глобална кибератака е много реалистичен сценарий, а така също и изменението на климата. „И двата риска са системни и затова застрахователите не могат да ги управляват - казва Рьолер. - Това, от което се нуждаем, е всеобхватен партньорски подход от страна на застрахователната индустрия, бизнеса и правителствата за съвместно разработване на решения.“

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: