Застраховане на неплатежоспособност в ЕС - мисия неотложна

Застраховане на неплатежоспособност в ЕС - мисия неотложна Снимка: Freeimages.com

Eвропа в опит да предотврати срива на кредитното застраховане в държавите, засегнати от Covid-19
На фона на разпространението на коронавирус и свързаните с това проблеми някои компании замразяват предлагането на кредитни застраховки в най-засегнатите страни от ЕС, като Италия и Испания.

За да се предотврати по-нататъшно влошаване на ситуацията с кредитното застраховане, държавите-членки на Европейския съюз се съгласиха да предоставят гаранции по договорите за кредитно застраховане, включително застраховане на търговски кредит и плащания.

Френските власти са готови да предоставят гаранции в размер на 10 милиарда евро, като се очаква в замяна кредитните застрахователи да не намаляват застрахователните си покрития.

"Кредитните застрахователи не трябва да намаляват обемите на застрахователните си покрития. В противен случай ще имаме проблеми, особено в случай на забавени плащания“, заяви член на AFTE (Френска асоциация на корпоративните счетоводители).
 
По данни на холандската застрахователна компания Atradius, ръстът на несъстоятелността в ЕС през 2020 г. ще бъде 2,1% в сравнение с отчетения спад по този показател - 0,2% година по-рано.