Програма за готовност на здравните системи за бъдещи пандемии прие ЕП

Програма за готовност на здравните системи за бъдещи пандемии прие ЕП

Програмата ще разполага с бюджет от 9,4 млрд. евро, което я прави най-голямата до момента здравна програма


Европейският парламент прие програма EU4Health, съобщи пресслужбата на ЕП. Програмата обхваща периода от 2021 до  2027 г. и има за цел да подобри готовността на здравните системи на ЕС за бъдещи заплахи и пандемии. Програмата ще разполага с бюджет от 9,4 млрд. евро, което я прави най-голямата до момента здравна програма. Чрез нея ще се предоставя финансиране на държавите от ЕС, здравни организации и НПО.  

Новата програма е насочена към области, в които ЕС може да бъде от помощ, и допълва политиките на държавите членки. Основни приоритети на програмата ще бъдат раковите заболявания, подобряване равнището на ваксинация, намаляването на инфекциите с антимикробна резистентност. ЕС ще разшири успешни инициативи, като европейските референтни мрежи за редки болести, и ще продължи да си сътрудничи с международни партньори във връзка с глобалните заплахи и предизвикателства в областта на здравето. 

За да може здравните системи да станат по-устойчиви, EU4Health ще подобри готовността им за големи трансгранични заплахи за здравето. Програмата предвижда създаването на резерви от медицински консумативи, които ще бъдат използвани в кризисни ситуации, както и създаване на резерв от здравни работници и експерти, които могат да бъдат мобилизирани в отговор на кризи в целия ЕС. Ще се осигури наличие на лекарства и медицински изделия на достъпни цени, ще се насърчава разумното и ефективно използване на антимикробни средства и ще се стимулират по-екологосъобразното производство и иновациите в областта на медицината и фармацевтиката. 

EU4Health ще позволи на ЕС да се справя не само с бъдещи епидемии, но и с дългосрочни предизвикателства, като застаряването на населението и неравенствата при достъпа до здравни грижи. Програмата ще подкрепи и действия в областта на електронното здравеопазване и ще съдейства за създаването на европейско „пространство за здравни данни“. Подкрепа ще бъде оказана и за подобряване на достъпа до качествени здравни грижи, включително за сексуално и репродуктивно здраве, за подобряване на психичното здраве и за засилване на борбата с рака. 

Евродепутатите подчертаха ключовата роля, която новата програма ще играе в борбата с неравнопоставеността в здравеопазването както между държавите членки, така и между различните социални групи. Необходимо е Европа да отдаде по-висок приоритет на здравето, нейните здравни системи да са готови да предоставят авангардни здравни грижи, а тя да е подготвена да се справя с епидемии и други непредвидени заплахи за здравето в съответствие с международните здравни правила, подчертават евродепутатите в обяснителния меморандум към предложението. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: