83 туроператори на този етап не получават помощ по ОПИК

83 туроператори на този етап не получават помощ по ОПИК Снимка: pixabay

Министерството на туризма публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до финансиране по процедура № BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Списъкът включва 83 туроператори, които не отговарят на изискванията за отпускането на средства, съобщиха от Министерството на туризма. Заявления за помощта от 10 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са подали общо около 840 фирми.

Посочените в списъка 83 кандидати получават отказ поради наличие на неизплатени задължения към държавата, непредставени и непълни документи, в това число такива подписани с електронен подпис. Много от компаниите не са допуснати заради факта, че основната им икономическа дейност попада към „Хотелиерство и предлагане на места за настаняване”, „Други дейности, свързани с развлечения и отдих”, „Други дейности в спорта“ и подобни.

За недопускането на кандидатите се съобщава само чрез ИСУН 2020 чрез модул „Комуникация“. Те имат право да подадат писмени възражения пред министъра на туризма в едноседмичен срок от съобщението посредством ИСУН 2020.

Одобрените за финансиране фирми ще бъдат обявени до средата на декември. Финансовата помощ се очаква да бъде изплатена в срок до края на годината.

С пълния списък на отхвърлените проекти може да се запознаете тук

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: