Различните видове стрес и как да се справим с тях

Различните видове стрес и как да се справим с тях

Стресът в съвремието се превърна в постоянно състояние, с което ежедневно се борим. На практика всеки човек в различна степен се влияе от него на работното си място, в обществото, в дома. Като всяко нещо обаче, и той подлежи на контрол. Колкото по-добре го познаваме, толкова по-лесно ще го контролираме. 

Какво е стрес? 

Първият въпрос, който трябва да намери отговор, е какво представлява стресът. Според психолозите, това може да бъде всяка промяна, която причинява физическо, емоционално или физиологическо напрежение. Той не е болест, а защитна реакция на организма, естествен инстинктивен отговор към неблагоприятни  въздействия, които предизвикват физически и/или психически дискомфорт. Думата „стрес“ се използва във физиката за обозначаване на взаимодействието между сила и съпротивлението срещу тази сила. Ханс Селие за първи път включва този термин в медицинския лексикон, за да опише „неспецифичната реакция на организма към всяко искане за промяна“. 

Американският институт за стреса отбелязва, че стресът е труден за определяне, защото протича по различен начин при различните хора. Често пъти хората сами създават стрес поради грешни възприятия. Провежданите експерименти и клинични изследвания в тази насока потвърждават, че чувството за липса на достатъчно или никакъв контрол води до стрес – и именно това е универсално за всички правило 

Карл Албрехт, консултант по управление от САЩ, дефинира през 1979 г. четири основни вида стрес: стрес, свързан с времето, стрес, свързан с бъдещето, стрес при конкретна ситуация и стрес, свързан с друг човек. Всеки от тях има своите особености и начини за управление. Албрехт е един от първите, разработили методи за намаляване на стреса сред работещите хора, като определя четирите най-разпространени видове стрес в книгата си “Stress and the Manager”.

Стресът, свързан с времето 
Това е може би най-често срещаният вид стрес - динамиката на ежедневието е толкова интензивна, че времето никога не стига за множеството задачи, които сме си поставили, крайните срокове винаги ни притискат, а времето за децата, семейството и за самите нас просто липсва. В такава среда често се чувстваме напрегнати, тревожни и нещастни.  

Можем да контролираме този вид стрес, като подредим приоритетите си и ги спазваме. Един от начините е съставянето на списъци със задачи - определете петте най-важни и неотложни задачи, които ще свършите, а останалото делегирайте на друг. Започвайте от най-трудните за изпълнение задачи, така ще ви остане енергия да изпълните всичко от списъка си. Планирайте времето си - до колкото е възможно. Научете се да отказвате допълнителни ангажименти, които ще откраднат от времето ви или ще променят плановете ви. 

Стресът, свързан с бъдещето
Този вид стрес е свързан със събития, които не можем да контролираме, защото предстои да се случат. Не можем да предвидим какво ще се случи утре или след година, а това ни кара да изпитваме обяснимо притеснение от това, до колко предстоящото ще отговори на очакванията ни и до колко ние ще успеем да се впишем в него. 

Можем да управляваме този стрес, като разчитаме на себе си. Обикновено той е свързан с ниска самооценка, затова работете върху себе си. Опознайте силните си страни, подготвяйте се, вярвайте си. Помислете за резервен план в трудна ситуация. Мислете позитивно - изследванията показват, че позитивното мислене наистина има чудодейна сила. 

Стресът, свързан със ситуация  
Той е се отнася до конкретни обстоятелства - често неочаквани или форсмажорни. Конкретната, внезапно възникнала ситуация лесно може да причини стрес, който се задълбочава с времето. Типичен пример е внезапното обявяване на пандемията от новия коронавирус.  

Можем да овладеем този вид стрес като се справим със собственото си усещане за несигурност. Идеята за внезапна промяна всъщност не е толкова плашеща, ако си дадете сметка, че отдавна желаете тази промяна. Помислете как да се освободите от навици, дейности, цели и отговорности, които отнемат твърде много време и ресурси, или просто са изгубили актуалност. Определете си конкретни, малки и постижими цели. И не забравяйте, че всяка криза отминава.  

Стресът, свързан с друг човек
Когато взаимодействаме с множество хора, те могат да се превърнат в стресов фактор. Прекалено капризните хора, властни шефове, твърде взискателни клиенти, агресивни роднини - всички те могат да ни накарат да се чувстваме несигурни и да изпитваме напрежение в ежедневието си. 

Ключът към този вид стрес е в емоционалната интелигентност. Приемете себе си и околните такива, каквито са. Овладявайте емоциите си, използвайте инстинкта и интуицията си, за да направлявате решенията си и винаги се опитвайте "да влезете в обувките на другия", т.е., да се поставите на мястото му. Не се обременявайте с очаквания нито към конкретни личности, нито към обстоятелства.  
 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: