Интелигентното земеделие е път към устойчиво селско стопанство

Интелигентното земеделие е път към устойчиво селско стопанство Снимка: pixabay.com

Глобален анализ на възможностите и прогноза за 2021–2027 година

Размерът на глобалния пазар за интелигентно земеделие се оценява на 16 746,7 милиона долара през 2019 г. и се очаква да достигне 29 234,6 милиона долара до 2027 г. с с общ ръст на растеж от 9,7% от 2021 до 2027 г. 

Интелигентното земеделие е концепция, фокусирана върху въздействието на напреднали технологии върху инфраструктурата на селскостопанската индустрия. Свързващите технологии като WiFi, Zigbee, допълнителен безжичен сензор и технологията на широкообхватната мрежа с ниска мощност, са някои от различните технологии, които помагат на земеделските производители ефективно да извършват различни селскостопански дейности като събиране на реколтата, закупуване, засаждане и контрол на инвентара. Освен това, по-мащабното приемане на IoT и изкуствения интелект от страна на земеделските производители помага да се наблюдават засетите култури и да се автоматизира процесът на напояването им. 

Внедряването на авангардни технологии подобри биологичното земеделие, в т.ч. оранжерийното и вертикалното земеделие и повиши производителността им. Освен това, използването на IoT и изкуствен интелект в оранжерията елиминира необходимостта от постоянно наблюдение на посевите и осигури икономически ефективни и оптимални решения за фермерите с минимален ръчен труд, което стимулира растежа на интелигентния селскостопански пазар.

Умното земеделие преживява бърза трансформация както от гледна точка на услугите, така и от гледна точка на продукта. Трансформацията на бизнес модела, технологичните прекъсвания и организационните промени създават вълнуваща, но предизвикателна възможност. Освен това, подобрението както на софтуерната, така и на хардуерната технология предоставя нов начин на земеделие, особено с въвеждането на интелигентни сензори, роботизирана автоматизация, съвременни биологични продукти и цифрови данни, така че много големи оператори вече идентифицират необходимостта от приемане на интелигентно земеделие. По този начин нарастващата революция на технологиите в областта на интелигентното земеделие движи растежа на глобалния пазар на интелигентно земеделие по отношение  стойността на продажбите.
Правителствата по целия свят се обединяват в различни агропреработвателни организации заедно с производители на храни и напитки и финансови институции,  в името на растежа на инициативите за устойчиво земеделие. Тези инициативи целят повишаване на ефективността на фермерите и тяхната производителност и осигуряват по-голяма продоволствена сигурност. Партньорството между публично-частни фирми в развиващите се страни като Китай, Индия и Бразилия създаде повече възможности за приходи за фермерите, което стимулира растежа на интелигентния пазар на земеделие. 

Отделни селскостопански индустрии си сътрудничат с различни европейски правителства за внедряване на авангардни технологии като IoT и машинно обучение, за да дадат възможност на фермерите ефективно да планират и изпълняват различни селскостопански дейности. По този начин се предоставя доходна възможност за растеж на пазара. Въпреки това, един от основните фактори, които ограничават растежа на интелигентното земеделие, са големите инвестиции, необходими за внедряването на различни компоненти в селското стопанство. 

Интелигентното земеделие използва различни методи за доставяне на пасивна среда и хранителен разтвор в корена на растението, което е по-скъпо от другите земеделски методи. Освен това фермерите не са напълно наясно с оперативните и технологични ползи от пълния интелигентен метод на земеделие, който действа като един от ключовите ограничителни фактори за пазара. В допълнение, високите капиталови инвестиции, необходими за приемането на интелигентни решения в интелигентното земеделие, са сериозно предизвикателство за фермерите от развиващи се държави като Бразилия и Индия, което се очаква да попречи на растежа на интелигентния пазар на земеделие там. 


Интелигентният селскостопански пазар е сегментиран въз основа на вид, компонент и регион. По вид пазарът е категоризиран в прецизно земеделие, животновъдство, аквакултури и оранжерии. Като компонент той е разделен на технология за решения, услуги и свързване. По региони се анализира в Северна Америка (САЩ, Канада и Мексико), Европа (Великобритания, Германия, Франция, Русия, Италия, Испания и останалата част от Европа), Азиатско-Тихоокеанския регион (Китай, Япония, Индия, Австралия и Нова Зеландия, Корея, АСЕАН и останалата част от Азиатско-Тихоокеанския регион) и LAMEA (Бразилия, Южна Африка, Турция, Саудитска Арабия и останалата част от LAMEA). 

 

По тип, сегментът за прецизно земеделие е лидер по отношение на пазарния дял на интелигентното земеделие през 2019 г. и се очаква да запази своето лидерство през прогнозния период. Освен това подобрението на софтуерните и хардуерните технологии като сензори, роботизирана автоматизация и други в селскостопанския сектор повишава търсенето на прецизно земеделие .

 

 По компоненти сегментът на решенията имаше водещ дял през 2019 г. и се очаква да запази своето лидерство през прогнозния период на интелигентния пазар на земеделие. Интелигентното земеделско решение помага за повишаване на добива, като извършва мониторинг на качеството на водата, въздуха, хранителните и минерални вещества и други.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: