ЕП получава още 16 млрд. евро за ключови програми

ЕП получава още 16 млрд. евро за ключови програми Снимка: pixabay.com

От тях 8 млрд. евро ще са за фермерите.

Парламентът получи 16 милиарда евро в допълнение към пакета, договорен от държавните и правителствените ръководители на срещата им на върха през юли. 15 милиарда евро ще бъдат използвани за подсилване на водещите програми за защита на гражданите от настоящата пандемия от COVID-19, за предоставяне на възможности за следващото поколение и за запазване на европейските ценности. 1 милиард евро ще бъдат вложени за увеличаване на възможностите за гъвкавост за справяне с бъдещи нужди и кризи. 

Европейският парламент, наред с другото, утроява финансовия пакет за EU4Health (програмата „ЕС в подкрепа на здравето“), гарантира равностойността на още една година финансиране за „Еразъм+“ и гарантира, че финансирането на научните изследвания продължава да нараства.


Преговарящите се съгласиха с принципа, че средносрочните и дългосрочните разходи за изплащане на дълга от фонда за възстановяване не следва да бъдат за сметка на утвърдени инвестиционни програми в МФР, нито да водят до много по-високи вноски на база БНД от държавите членки.Поради това преговарящите от страна на ЕП изготвиха пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси през следващите седем години. Тази пътна карта е включена в „Междуинституционалното споразумение“ - правно обвързващ текст. 
В допълнение към приноса от данъка върху пластмасовите продукти, считано от 2021 г., пътната карта включва собствен ресурс на база СТЕ (Схемата за търговия с емисии) (от 2023 г., евентуално свързана с механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите), данък върху цифровите технологии (от 2024 г.) и собствен ресурс на база собствени ресурси, както и финансова вноска, свързана с корпоративния сектор или нова обща основа за облагане с корпоративен данък (от 2026 г.).
Преговарящите се съгласиха да подсигурят всички средства, предоставени на разположение на фермерите, от инструмента за възстановяване на ЕС до 2021 и 2022 г. Комисията предложи да освободи финансирането между 2022 и 2024. Около 30% от помощта от 8,07 милиарда евро ще бъдат налични през 2021 г., а останалите 70% ще бъдат освободени през 2022 г., се казва в съгласувания текст.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: