Издаване на лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни

Издаване на лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни Снимка: pixabay.com

Заявления за участие се подават в периода между 23 и 30 ноември 2020 г.

От Министерството на земеделието, храните и горите съобщиха, че управлението на тарифните квоти за внос на земеделски продукти с период от 1 януари до 31 декември ще се осъществява по нови правила. 

За участие в разпределението на тарифните квоти за периода/подпериода, започващ от 1 януари 2021 г.,  се подават заявления в Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), дирекция „Държавни помощи и регулации“ (ДПР), в периода от 23  до 30 ноември 2020 г. (до 14.00 часа българско време).

Дирекцията ДПР е изготвила нови указания за условията на администриране на системата за лицензиране на вноса на земеделски продукти от трети страни, които са публикувани на интернет страницата на МЗХГ. 
След оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, количествата, за които може да се кандидатства за разпределение по тарифните квоти за внос в рамките на СТО, които се разпределят по метода на едновременната проверка и за които ще се издават лицензиите за внос, са редуцирани. В новите указания са посочени редуцираните количества, които ще бъдат публикувани в официалния вестник на ЕС през м. ноември 2020 г. 
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: