Кои страни от Латинска Америка са най-привлекателни за инвеститорите

Кои страни от Латинска Америка са най-привлекателни за инвеститорите Снимка: pixabay.com/bg

В продължение на няколко десетилетия Латинска Америка се смяташе за един от най-непривлекателните региони за стартиране на бизнес поради хиперинфлацията и политическата нестабилност в тях.

Сега основните проблеми са решени и Латинска Америка наваксва пропуснатите възможности. Следните четири страни станаха особено привлекателни за инвеститорите в последно време.

Чили

Още от 1970 г. страната активно привлича чуждестранни инвестиции. Инвеститорите резиденти могат да се възползват от Декрет-закон 600, който определя същите правила за тях, както за местните инвеститори и дава много преимущества. Например най-високата ставка на корпоративния данък в Чили е 27%.

Търговското споразумение между страните от 2004 г. определи чилийски тарифи от 6% за повечето стоки. През първата година от действието на споразумението вносът се е увеличил с 30%, което подтикна Чили да подпише последващи търговски споразумения с Канада, Мексико, Китай, Япония, Европейския съюз, Южна Корея, Бруней, Нова Зеландия и Сингапур. Сега Чили активно прилага двустранните търговски споразумения.

Колумбия

Най-големият търговски партньор на Колумбия са САЩ, на които се пада по-голямата част от износа и вноса на страната. През 2017 г. износът от Колумбия за Щатите възлиза на $ 19,6 млрд.

В Колумбия действа програма за либерализация на търговията, която включва намаляване на корпоративните данъци.

Сега този данък е 30%. Новото данъчно законодателство, прието през декември 2018 г. и влязло в сила на 1 януари 2019 г., предлага данъчни облекчения за стимулиране на инвестициите, икономическия растеж и заетостта.

Перу

Само допреди десет години трима от всеки пет перуанци бяха смятани за бедни. Но според Световната банка Перу може да се справи с бедността по-бързо, отколкото се предполагаше по-рано. От 2005 г. до 2013 г. нивото на бедност (процентът от населението, живеещо с $ 5,50 на ден) падна от 52,2% на 26,1%. Бедни престанаха да бъдат 6,4 милиона души.

През 2006 г. САЩ и Перу сключиха споразумение за развитие на търговията. Митата за 80% от индустриалния износ в Перу бяха отменени, а данъкът върху други стоки беше планиран да бъде премахнат поетапно до 2016 г. Тарифите за износ на селскостопански продукти също бяха намалени.

За разлика от Колумбия и Чили, основният търговски партньор на Перу е Китай. САЩ са на второ място с леко изоставане. Президентът на Перу Мартин Алберто Вискара Корнехо запазва независимостта си от политическите партии, насърчава реформите срещу корупцията в законодателната и съдебната сфера на властта, а така също обещава да не се кандидатира за президент през 2021 г., когато мандатът му изтече.

Икономиката на страната обаче е сериозно засегната от последиците от пандемията. Продължаващото неравенство, пренаселеността и преобладаващо неформалната икономика доведоха до спад на БВП на страната с 30%.

Мексико

Мексико подписа най-известната търговска сделка за последните години - Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA), което включва също така Канада и САЩ. Страната е част от най-големия търговски блок в света.

На Съединените щати се пада около 46,59% от мексиканския внос и 76,49% от износа. От момента на сключването на NAFTA обемът на търговията между САЩ и Мексико е нараснал повече от четири пъти. При това непропорционално голяма част от операциите са за извършване на парични преводи.

Експатите, които изпращат пари чрез Western Union, обаче, не могат да осигурят устойчива и силна икономика. Въпреки това изглежда, че страната вече се е справила с последиците от рецесията през 2009 г., когато икономиката на Мексико загуби 6%.

Четете още, коментирайте и ни следете във

facebook