Трудовите злополуки в Европа – къде е България?

Трудовите злополуки в Европа – къде е България? Снимка: majortraumagroup.co.uk

Според европейската статистическа служба Евростат, през 2021 г. в ЕС са регистрирани 3 346 смъртни случая вследствие злополука на работното място и 2.88 милиона нефатални трудови инцидента

Дефиницията на ЕС за трудова злополука включва физическо и/или психическо увреждане. За трудова злополука с фатален край се смята смърт, настъпила по-малко от една година след трудов инцидент. Като нефатални се определят случите, довели до най-малко 4 дни отсъствие от работа, разяснява Euronews. 

Злополуките на работното място в Европа като цяло не са рядкост, казват пред Euronews от Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) . Повечето пострадали са мъже, които прпеобладават и в най-рисковите сектори – на първо място строителството, но и транспорта, складовата работа, производството, селското и риболовното стопанство.

Данните на Евростат показват, че всички трудови злополуки – фатални и нефатални, най-често са резултат от загуба на контрол върху работното оборудване (транспорт, инструменти или машини). Втора причина са падане, препъване или подхлъзване. Смята се, че неизбежен фактор при трудови злополуки са човешките грешки, но твърде често зад тях стоят организационни пропуски, сочи анализ на данните.

Според ETUC, обезопасяването на труда изисква от държавите добро трудово законодателство, докато безопасната работна среда и мерките за превенция са задължение на работодателя. ETUC настоява и за задължителни европейски стандарти за трудова безопасност при екстремни метеорологични условия. Пример за подобна необходимост станаха десетките тежки здравословни ситуации в Испания и Франция през това лято, в т. ч. смъртни случаи при работа на открито при 35°С и повече. 

В статистиката за нефатални трудови злополуки България отбелязва едва 80 случая на 100 000 работника. С по-добро съотношение е само Румъния (50 трудови инцидента на същия по обем трудов контингент), докато най-лошите резултати са за Франция (3 227 инцидента  на 100 000 трудещи се), Дания (2 814), Португалия (2 368) и Испания  (2 268).

В статистиката за трудови злополуки с фатален край обаче България е сред първите десет страни с най-много тежки трудови инциденти, нареждайки се на седмо място, със средно 2.85 смъртни случая на 100 000 работника. По-лоша е ситуацията в Австрия (2.86 на 100 000), Румъния (3.11), Франция (3.32), Малта (3.36), Литва (3.75) и Латвия, с 4.29 смъртни случая на 100 000 работника. По-малко от една фатална трудова злополука при същия брой работещи бележат Германия (0.84), Швеция (0.77), Финландия (0.75), Гърция (0.57) и Нидерландия (0.33). 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: