Въведените в експлоатация жилищни сгради в България намаляват със 7,3%

Въведените в експлоатация жилищни сгради в България намаляват със 7,3% Снимка: pixabay.com

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. е 1 239

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. е 1 239, а новопостроените жилища в тях са 5 085. Спрямо третото тримесечие на 2022 г. сградите са с 97 по-малко, или със 7,3%, а жилищата в тях намаляват с 856, или с 14,4% (фиг. 1).

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по тримесечия

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 73,5%, с тухлена - 23,3%, с друга - 2,9%, и с панелна - 0,3%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (76,0%), следвани от жилищните кооперации (15,3%). В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. се наблюдава намаление в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации, докато броят на сградите от смесен тип и вилите се увеличава. 

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 182 сгради с 1 413 жилища, Пловдив - 174 сгради с 548 жилища, и Бургас - 136 сгради с 1 073 жилища в тях (фиг. 2). 

Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по области през третото тримесечие на 2023 г.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37,0%), следват тези с три стаи (32,7%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3,7%. 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2023 г. е 486,7 хил. кв. м, или с 13,2% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а  жилищната площ намалява с 13,1 % и достига 387,7 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 94,4 кв. м през третото тримесечие на 2022 г. на 95,7 кв. м през същото тримесечие на 2023 г. 

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Видин - 400 кв. м, и Силистра - 278,4 кв. м, а най-малка - в областите Бургас - 61,7 кв. м, и Шумен - 63,7 кв. метра.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: