Какво се случи в банковата система след края на 2019 г.

Какво се случи в банковата система след края на 2019 г. Снимка: pixabay.com

Влизането на България в чакалнята на Еврозоната и ролята на българските банки

Към края на юни 2020 г. по данни на БНБ банките в България са 23, като техният брой намалява вследствие на консолидационните процеси в страната, започнали още преди 2014 г.

След последното обединение на една от най-големите банки, Банка ДСК, със Сосиете Женерал Експресбанк, ранкът отново се смени и на първото място по размер на активите е ДСК Банка с 21,9 млрд. лв., следвана от Уникредит Булбанк (21,8 млрд. лв.) и Обединена българска банка (11,6 млрд. лв.).

Топ 5 по размер на активите допълват Юробанк България и Първа инвестиционна банка, като общият дял на петте банки в банковата система е 66,3% с общо активи 76 млрд. лв.


Най-голям ръст на активите отчита Банка ДСК от 38%, поради сливането си със Сосиете Женерал Експресбанк. Това се отразява и на увеличението на депозитите й, с над 44%, както и на кредитите - с над 51% от началото на годината.

Спад в депозитите от началото на годината бележат Юробанк и ПИБ, съответно с 2,62% и 2,21%. Значителен спад в депозитната база отчита Българска банка за развитие - с 38,22%, отново от началото на годината до момента.

В банковата система е отчетен ръст на депозитите 7,87%, на кредитите - 9,03%, и на активите - 6,88%, а към края на второто тримесечие печалбата в банковата система възлиза на 515,2 млн. лв. С най-голяма печалба след данъци е Уникредит Булбанк - 146,5 млн. лв.


Домакинствата са получили кредити на обща стойност 24,8 млрд. лв., като делът на ипотечните и потребителските кредити е почти равностоен – 52,3% и 50,5%. В сравнение с година по-рано, този дял е бил съответно 51,5% и 51,0%.

Нетните приходи от лихви на банките са част от нейната печалба. След края на 2019 г., когато банковата система отчита чист приход от лихви в размер на 2,38 млрд. лв., резултатът се понижава с близо 52%, като достига до 1,23 млрд. лв. през второто тримесечие на 2020 г. За сравнение, година по-рано той е бил 1,16 млрд. лв.

През второто тримесечие на 2020 г. Първа инвестиционна банка запазва стабилна политика относно кредитирането на домакинствата, като отчита сходни нива както в сравнение с края на 2019 г., така и спрямо края на юни 2019 г. Общото кредитиране е над 6 млрд. лв. и за трите сравнявани периода, като финансирането за домакинствата не надвишава 2 млрд. лв., от които за ипотечни кредити до 900 млн. лв., а за потребителски е над 1 млрд. лв.

До приемането на страната ни в т.нар. чакалня за Еврозоната, на 13 юли 2020 г., банката беше с ключова роля при оценката на активите ѝ, заедно с Инвест банк, по повод приемането на България във валутно-курсовия механизъм IRM2.

Стабилността на банковата система е важен икономически фактор не само във вътрешноикономически план, но и спрямо цялото европейско пространство, от което България е вече важна част.

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: