Електрически превозни средства: рискове и последствия за застрахователната индустрия

Електрически превозни средства: рискове и последствия за застрахователната индустрия


Разпространението на електрически превозни средства става все по-масово и това се дължи както на потребителското търсене, така и на правителствените политики за борба с промяната на климата. Използването на електроенергията за придвижване ще промени не само работата на производителите и доставчиците, но и на застрахователите, като ще окаже влияние върху застраховката за автомобилна отговорност, според Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Автомобилната индустрия ще трябва да реагира на всички рискове при прехода към електрическите превозни средства. Проблемите ще са свързани не само с отстраняването на дефекти, по-скъпите разходи за ремонт, опасност от пожари и киберзаплахи, а и с репутацията на компаниите относно трайното снабдяване и изхвърляне на компоненти и суровини за батерии.

AGCS подчертава, че използването на електрически превозни средства ще се увеличи в бъдеще, тъй като цените на продуктите ще намалеят. Изборът на нови модели ще нарасне, както ще се удължи и времето им на ползване (потребителите и правителствата ще изискват все по-екологични превозни средства).

Международната агенция по енергетика прогнозира, че повече от 100 милиона електрически превозни средства могат да се движат по пътищата през 2030 г. - спрямо около 7 милиона днес - при годишни продажби от около 20 милиона електрически превозни средства.

Въпреки че кризата с коронавируса може да намали перспективите за глобални продажби през 2020  г., тестове за безопасност и надеждност продължават да се провеждат.

Центърът за автомобилни технологии Allianz (AZT Automotive) показа, че компонентите на високо напрежение на електрическите превозни средства са добре защитени и няма да бъдат повредени при повечето аварии. Статистическата оценка разкрива, че електрическите превозни средства е малко вероятно да участват в аварии, защото обикновено се движат на къси разстояния, с ограничен пробег. Въпреки това всяка щета по тях е значително по-скъпа от тази при традиционните превозни средства. Например смяната на акумулаторната батерия е много по-финансово неизгодно решение от закупуването на ново електрическо превозно средство. Ремонтът също е специализиран. Животът на батерията и производителността се оказват критични задачи. Предвид високата цена за подмяна или поправка на батериите, неспазването на гаранциите за експлоатация поставя под въпрос отговорността на производителите и доставчиците.

Както при обикновените автомобили, дефектните електрически компоненти и късото съединение могат да причинят пожар, а литиево-йонните батерии могат да се запалят, ако бъдат повредени, презаредени или изложени на високи температури. Пожарите, причинени от повреда на акумулаторна батерия, са интензивни и трудни за гасене, освен това отделят високи нива на токсични газове - такъв тип пожари имат продължителност 24 часа, а понякога и повече, и трудно се обезопасяват. Поради относителната рядкост на подобни инциденти службите за реагиране и спасяване имат ограничен опит.


Въпреки екологичния статус на електрическите превозни средства, опазването на околната среда представлява потенциална отговорност и репутационен риск за производителите и доставчиците. Разпространението на този тип транспорт ще изисква производителите да имат стабилна доставка на важни части и суровини. Например технологията на батериите ще доведе до огромен ръст в търсенето на кобалт и литий, изпреварвайки текущите доставки - търсенето на литий се очаква да се утрои до 2025 г. Следователно ефективното рециклиране и повторната употреба на материали ще бъдат от съществено значение. 

Производителите са принудени да ускорят прехода към електромобилност. Комбинацията от нови технологии, кратки цикли на развитие и нов 3D / 4D печат в производството може да доведе до увеличаване на дефектите и проблем с качеството, което ще предизвика изтегляне на продукти в автомобилната индустрия.


Електрическите превозни средства имат богата гама от възможности за връзка, разчитат на данни, сензори и софтуер, включително изкуствен интелект, за да контролират системите си и да помагат при шофиране. Това може да доведе до киберуязвимости, заплахи от злонамерени атаки, системни грешки и прекъсвания. Вече има изтегляне на продукти в автомобилния сектор поради киберопасност.


Електрическата мобилност ще доведе до промени в застраховането - по-специално в застраховката за автомобилна отговорност.

Паркът на електромобилите може да е по-малоброен в момента, но частите и компонентите им са по-интегрирани. Това, което може да се създаде от три елемента в нормалната кола, в електрическата може да е направено от един. Този елемент е свързан с все повече сензори и датчици, което повдига въпроса за взаимодействието на частите, за отговорността на производителя при дефект или неправилна употреба.

Рисковете от пожари и експлозии, свързани с акумулаторни батерии, могат да доведат до претенции към застрахователите на търговска площ/собственост, особено ако няколко автомобила се зареждат на подземен паркинг. Сценариите за предявяване на претенции варират от прегряване на проводници до повреда, в резултат на грешка на електронната система за управление на батерията. Опасността от токсични изпарения и работа с литиеви батерии също трябва да се вземе под внимание.


Застрахователите могат да очакват  и увеличение на исканията за изтегляне на отговорност, свързани с новите технологии и компоненти, с по-краткото време за разработка и по-бързите периоди на тестване.Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: