60 млн. лв. са предвидени за зарядна инфраструктура за електромобили в България

60 млн. лв. са предвидени за зарядна инфраструктура за електромобили в България Снимка: МРРБ

60 млн. лв. са предвидени за зарядна инфраструктура за електромобили по ОП „Развитие на регионите“

„По Програмата „Развитие на регионите“ 2021-2027 за устойчива градска мобилност" са предвидени над 376 млн. лева, от които близо 60 млн. лв. са за изграждане на зарядна инфраструктура.“ 

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов. Заедно с търговското аташе на Британското посолство Тим Буйсере зам.-министър Аспарухов откри конференция на тема „Устойчива мобилност: стимули и внедряване на инфраструктура за електромобили“.

По оперативната програма ще се финансират мерки за устойчива мобилност включително зарядна инфраструктура за чисти превозни средства и въвеждане на интелигентни транспортни системи. Оборудването за зареждане на електромобили е допустимо за финансиране и като част от мерките за енергийна ефективност на сградния фонд по програмата.

Аспарухов съобщи още, че по Националния план за възстановяване и устойчивост Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ планира изпълнението на пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност „Зелена мобилност“. Общият бюджет по нея се предвижда да е 100 млн. лева. По схемата ще се финансират интегрирани проекти за устойчив градски и междуградски транспорт на територията на 40 общини. Ще се изпълняват и мерки за осигуряване на зарядни станции за превозните средства на обществения транспорт и за интелигентни транспортни системи.

Успоредно с това, за осигуряване на необходимата инфраструктура за електромобили, МРРБ работи по промени в Наредбата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. С промените се предвижда в новите сгради за обществено обслужване с повече от 10 паркоместа най-малко едно от всеки пет паркоместа да се оборудва със зарядна точка за електрическо превозно средство, обясни Аспарухов. За новите жилищни сгради с над десет обособени паркоместа, при предвиждане на места за електрически превозни средства с оборудване за зарядна точка, в проекта на сградата трябва да бъде заложено 10% от местата за паркиране да са за електромобили.

Според Закона за устройство на територията за поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства се издава разрешение въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.

Със Закона за енергетиката са въведени изискванията за присъединяване на зарядните точки към съответния оператор на електропреносната мрежа, както и за измерване на доставяната от мрежата електрическа енергия.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: