Подготвят се промени в Кодекса на труда

Подготвят се промени в Кодекса на труда Снимка: pixabay.com

Център на дискусията са дисциплинарните уволнения.

Част от промените в Кодекса на труда, внесени за обществено обсъждане, представи екипът на Nova.bg. 

Според тях вече всеки работодател може да уволни дисциплинарно свой служител, а излизането в отпуск ще е възможно след само 4 месеца трудов стаж

За натрупан трудов стаж ще се признава и времето, през което служителят е работил в международна организация, в която страната ни членува, като например ООН или НАТО, както и времето, през което работодателят не е успял да намери подходяща позиция за бременна служителка или работник с ТЕЛК.

Промени има и при така наречените дисциплинарни уволнения. До тях ще се стига при системно нарушаване на трудовата дисциплина. Под системно се разбира поне 3 на брой натрупани от служителя провинения.

По закон основания за уволнение могат да бъдат: три закъснения за работа с повече от час, три отсъствия от работното място за повече от един час, както и неявяване на работа в два поредни дни.

Дисциплинарно уволнение може да последва и при злоупотреба с фирмена информация, както и при измами, ощетяващи работодателя, служителите или клиентите. 
 

До момента обаче в Кодекса на труда е липсвала официална дефиниция какво е "системно" нарушаване на дисциплината. Това е водило до редица правни спорове и противоречиви съдебни решения, твърдят адвокати.

Отговорът идва с новите промени в Кодекса на труда и дефиницията, че: "системни нарушения са три или повече нарушения в рамките на година, като поне за едно от тях не е налагано наказание".