Въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. са 1 206

Въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. са 1 206 Снимка: eurobuild-m.com

А новопостроените жилища в тях са 4 299

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. е 1206, а новопостроените жилища в тях са 4 299. Спрямо първото тримесечие на 2021 г. сградите са с 254 повече, или с 26,7%, а жилищата в тях намаляват със 174, или с 3,9% (фиг. 1).

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по тримесечия

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 74.5%, с тухлена - 21.7%, с друга - 3.3%, и с панелна - 0.5%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79,4%), следвани от жилищните кооперации (13,5%). В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи, докато броят на жилищните кооперации и сградите от смесен тип намалява

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) - 162 сгради с 1 250 жилища, Пловдив - 147 сгради с 316 жилища, и Варна - 130 сгради с 596 жилища в тях (фиг. 2). 

Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по области през първото тримесечие на 2022 година

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (36,0%), следват тези с две стаи (34,3%), а най-нисък е делът на жилищата с една стая - 4,5%. 

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2022 г. е 444,4 хил. кв. м, или с 2,2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава с 2,6% и достига 351,4 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 97.3 кв. м през първото тримесечие на 2021 г. на 103.4 кв. м през същото тримесечие на 2022 година. 

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 241,3 кв. м, и Търговище - 169,6 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново - 68,3 кв. м, и Кърджали - 72,7 кв. метра.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: