UNESCO в битка за дигитализиране на образованието под натиска на пандемията

UNESCO в битка за дигитализиране на образованието под натиска на пандемията

® www.unsplash.com

188 затворени образоватени институции и 89,5% от обучаващите се са поставени на изпитание

Повечето правителства по света временно затвориха образователните си институции в опит да ограничат разпространението на  пандемията COVID-19.

Въз основа на последните данни на Института за статистика на UNESCO, засегнати са над 1,5 млрд. учащи (1 543 446 152). Това възлиза на 89,5% от общо записаните за обучение и е следствие на 188 затваряния на образователни институции по света. 
Цифрите съответстват на броя на учащите се, записани в начално, средно, прогимназиално и гимназиално ниво на образование (ISCED нива от 0 до 3), както и висше образование (ISCED нива от 5 до 8).

В отговор на настъпилата световна образователна криза, UNESCO създаде Глобална коалиция, която да обедини международни организации, гражданско общество и партньори от частния сектор, за да се гарантира непрекъснато обучение (#LearningNeverStops).

„Никога досега не сме ставали свидетели на смущения в образованието с такъв мащаб“, заяви генералният директор на UNESCO Одри Азулай„Партньорството е единственият път напред. Тази коалиция е призив за координирани и иновативни действия за отключване на решения, които не само ще подкрепят учащите и учителите сега, но и ще поставят акцент върху проблеми като включване и равенство по време на възстановяването към нормален образователен процес. "

След закриването на училищата, правителствата разгръщат различни решения за дистанционно обучение. Целта е да се преодолеят трудностите при предоставяне на образование от разстояние - представяне на образователното съдържание, подкрепа за учителите, насоки за семействата и справяне с предизвикателствата на свързаността.

По-конкретно коалицията има за цел:
   - да помогне на държавите в мобилизирането на ресурси и прилагането на иновативни и подходящи за контекста решения за дистанционно осигуряване на образование, използвайки високотехнологични, нискотехнологични и нетехнологични подходи;
   - да търси справедливи решения и универсален достъп;
   - да осигури координирани отговори и да спести припокриване на вложени усилия;
   - да улесни връщането на учениците в училище, когато отново се отворят училищата, за да се избегне повишаване на процента на отпадане на ученици. 
 
Заместник-генералният секретар на ООН Амина Мохамед изрази пълната ангажираност на ООН към коалицията, като предупреди, че „за милиони деца и младежи в неравностойно положение закриването на училища може да означава загуба на безопасност", защото тази институция им предоставя не само образование, но и храна, защита и емоционална подкрепа. 

Многостранни партньори на коалицията са: Международната организация на труда, Върховната комисия на ООН за бежанците, Детският фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ), Световната здравна организация, Световната банка, Световната програма за храните и Международният съюз по далекосъобщения, Глобалното партньорство за образование, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Азиатската банка за развитие.

От частния сектор се включиха Microsoft, GSMA, Weidong, Google, Facebook, Zoom, KPMG и Courser,  с техните ресурси и опит в областта на технологиите, и по-специално с познанията и опита си в областта на свързаността и укрепването на капацитета. Компаниите, които използват данни за ученици и образование, се ангажираха да спазват етичните стандарти. 

Филантропски и нестопански организации, като Khan Academy, Dubai Cares, Profuturo и Cesame Stree, също са част от коалицията. Те мобилизираха своите ресурси и услуги в подкрепа на училища, учители, родители и учащи се.

Медийните агенции също са поканени да се присъединят към коалицията, както вече направи BBC World Service в подкрепа на младите хора по целия свят. BBC изготвя съвети, истории и медийни образователни материали, за да помогне на изолирани млади хора да разберат как може да им повлияе коронавирусът.


Прочетете още за:
дистанционно обучение коронавирус образование

  0 
  1