Стартира проект за 109 млн. лв. на МОН за равен достъп до образование

Стартира проект за 109 млн. лв. на МОН за равен достъп до образование Снимка: pixabay

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес в условия на кризи и да се противодейства на риска от отпадане на ученици от обучението от разстояние

Проектът „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на стойност 109 562 641 лева и ще продължи 35 месеца, съобщиха от МОН. Той се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Чрез проекта трябва да бъде осигурен равен достъп за ученици от всички образователни етапи до виртуална класна стая, дигитална грамотност и качествено обучение в условията на продължителна епидемия и необходимост от обучение в електронна среда. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. 

Дейностите по проекта ще включват:

  • Закупуване на технически средства за педагози и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи, за придобиване на умения за обучение в електронна среда.
  • Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи).
  • Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

 

В проекта могат да участват всички държавни и общински училища